Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Μόνωση είναι ο γενικός όρος που υποδηλώνει την προστασία της κατασκευής από την θερμότητα, τον ήχο και την υγρασία (σε καθημερινούς όρους θερμομόνωση, ηχομόνωση, στεγάνωση).

Στεγανοποίηση ταρατσών

Η στεγανοποίηση της ταράτσας είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή παραπλεύρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η διείσδυση νερού στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής.

περισσότερα
 

Στεγανοποίηση Roof garden

Η στεγανοποίηση για τη δημιουργία roof garden μιας ταράτσας ή πάνω από ένα garage, είναι η εργασία που απαιτεί την τοποθέτηση πολλών διαφορετικών στρώσεων ώστε να εξασφαλισθεί η σωστή στεγανοποίηση.

περισσότερα
 

Στεγανοποίηση κεραμοσκεπών

Η στεγανοποίηση και θερμομόνωση των κεραμοσκεπών είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού στο κτίριο. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σημαντική.

περισσότερα
 

Στεγανοποίηση βεραντών, μπαλκονιών

Η στεγανοποίηση των μπαλκονιών είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη διείσδυση του νερού προς τους κάτω ορόφους αλλά και το δάπεδο των εσωτερικών χώρων που βρίσκεται το μπαλκόνι..

περισσότερα
 

Αδιαβροχοποίηση προσόψεων

Η αδιαβροχοποίηση προσόψεων είναι διαδικασία που απαιτείται για να αποφύγουμε την εισροή του νερού, σε προσόψεις κτιρίων που είναι κατασκευασμένες από πορώδη υλικά, όπως πέτρα, μάρμαρα, εμφανοί τούβλα, πωρόλιθο, κ.α.

περισσότερα
 

Αντιμετώπιση ανερχομένης υγρασίας

Η ανερχόμενη υγρασία δημιουργεί ανθυγιεινές συνθήκες, ακαλαισθησία και δημιουργία μυκήτων και μούχλας. Η αντιμετώπισή της σε τοίχους κυρίως παλαιών οικοδομών από πέτρα ή τούβλα, αντιμετωπίζεται ριζικά με την εφαρμογή ειδικών μακροπορώδων επιχρισμάτων για την αφύγρανση της τοιχοποιίας.

περισσότερα
 

Στεγανοποίηση υπογείων

Η στεγανοποίηση υπογείου είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα από τη εισροή του νερού και να δημιουργήσουμε υπόγειους στεγανούς χώρους.

περισσότερα
 

Στεγανοποίηση φρεατίων ανελκυστήρων

Η στεγανοποίηση του φρεατίου είναι εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη εισροή του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή καταστροφών των μεταλλικών τμημάτων.

περισσότερα
 

Στεγανοποίηση πισίνας

Η στεγανοποίηση πισίνας, είναι η εργασία πού απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την διαρροή του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση, είναι σημαντική και αναγκαία λόγω της εξοικονόμησης του νερού, oι απώλειες του οποίου έχουν μεγάλο κόστος συμπλήρωσης.

περισσότερα
 

Στεγανοποίηση δεξαμενών

Η στεγανοποίηση δεξαμενής είναι η εργασία πού απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από την διαρροή του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των δξαμενών, είναι πολύ σημαντική.

περισσότερα
 

Στεγανοποίηση μπάνιων - WC

Η σωστή στεγανοποίηση των Μπάνιων – WC, είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή καταστροφών των διπλανών δωματίων ή των χώρων των διαμερισμάτων που βρίσκονται κάτω από αυτά τα μπάνια - WC.

περισσότερα
 

Σφράγιση αρμών-διατρήσεων τοίχων

Eίναι μία πολυουρεθανική μαστίχη ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, κατάλληλη για τη σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

περισσότερα
 

Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων

Το σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης, εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων, σε νέες ή παλαιές κατοικίες και αποτελείται από θερμομονωτικό υλικό, συνήθως διογκωμένη πολυστερίνη.

περισσότερα
 

Θερμομόνωση δωμάτων

Η υιοθέτηση νέων μεθόδων, ο θερμογραφικός έλεγχος πριν και μετά την εφαρμογή της μόνωσης, εγγυώνται την ποιότητα και απόδοση της εργασίας και τη δική σας ικανοποίηση.

περισσότερα
 

Θερμομόνωση πυλωτής

Η Θερμομόνωση εφαρμόζετε στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων σε παλιές και νές από υλικά συνήθως διογκομένη πολυστερίνη και σε άλλες περιπτώσεις πετρομβάμβακα,

περισσότερα
 

Ηχομόνωση Θερμομόνωση δαπέδων

Περισσότερο από ποτέ, γίνεται σαφές πως η σωστή μόνωση δαπέδων είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την αυτονομία των σύγχρονων κατοικίων και χώρων εργασίας.

περισσότερα
 

Ηχομόνωση

Οι κτυπογενείς ήχοι στις κατασκευές είναι πολύ οχληροί όταν δεν λαμβάνονται κάποια μέτρα. Τέτοιοι ήχοι είναι π.χ. το βάδισμα, το σύρσιμο και οι πτώσεις αντικειμένων, το κτύπημα πορτών κλπ. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των κτυπογενών ήχων είναι η δημιουργία του λεγομένου «κολυμβητού δαπέδου».

περισσότερα
 

Επισκευή σκυροδέματος

Όπως έχει διαπιστωθεί το οπλισμένο σκυρόδεμα δεν έχει απεριόριστο χρόνο ζωής όσο αφορά την προστασία του οπλισμού (ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ). Ο λόγος αυτός είναι που οδηγεί σε υψηλά ποσοστά πάνω από 50% του ετήσιου Ευρωπαϊκού κατασκευαστικού προϋπολογισμού να ξοδεύεται στην επισκευή και ανακαίνιση των υπαρχουσών κατασκευών.

περισσότερα
 

Βιομηχανικά Δάπεδα

Τα δάπεδα σε ένα βιομηχανικό κτίριο είναι εκείνα που δέχονται την μεγαλύτερη καταπόνηση (μηχανική ή και χημική) σε καθημερινή βάση. Επιπρόσθετα, εκτός από τα φορτία της παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας, τα δάπεδα πρέπει να καλύπτουν και μια σειρά από λειτουργικές - απαιτήσεις.

περισσότερα
 

Πυροπροστασία

Πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται με διάφορα υλικά για την προστασία από τη φωτιά και τις συνέπειές της στα κτήρια μας.

περισσότερα
 

Μονώσεις βιομηχανικών κτιρίων

Τα βιομηχανικά κτίρια, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία διαφέρουν τις περισσότερες φορές από ένα κτίριο, που προορίζεται για κατοικία ή για χώρο γραφείων. Κύρια διαφοροποίηση είναι, ότι ένα βιομηχανικό κτίριο συνήθως είναι μια μεταλλική κατασκευή, που καταλήγει και σε μεταλλική στέγη.

περισσότερα
 

Βιομηχανικές μονώσεις

Ως βιομηχανικές μονώσεις, ορίζονται κυρίως οι εργασίες μόνωσης και επένδυσης σωληνώσεων, δεξαμενών, ή μηχανημάτων που συναντώνται σε βιομηχανικούς κυρίως χώρους. Οι μονώσεις αυτές, χρησιμοποιούνται κυρίως για τη θερμομόνωση.

περισσότερα
 

Θερμογραφία

Αποτελεί ιδανική μέθοδο για την αποκάλυψη θερμικών διαρροών και μέσω αυτών, για τον εντοπισμό χαλασμένων μηχανικών ή ηλεκτρολογικών στοιχείων ή ελλιπής θερμομόνωσης κλπ. Στον οικοδομικό τομέα χρησιμοποιείται κυρίως για τον εντοπισμό θερμογεφυρών.

περισσότερα