Στεγανοποίηση μπάνιων - WC

Η στεγανοποίηση των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν για μπάνια – WC σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, απαιτείται να στεγανοποιηθούν πριν και κατά τη διάρκεια τις τοποθέτησης υδραυλικών εγκαταστάσεων λόγω της πιθανής διαρροής των σωληνώσεων. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών, είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή καταστροφών των διπλανών δωματίων ή των χώρων των διαμερισμάτων που βρίσκονται κάτω από αυτά τα μπάνια.

Δεδομένου ότι η στεγανοποίηση πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την εγκατάσταση των υδραυλικών τμημάτων του μπάνιου, η στεγανοποίηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία σε συνεργασία με τον υδραυλικό ώστε οι επιφάνειες που θα τοποθετηθούν οι σωλήνες να στεγανοποιηθούν πριν από την τοποθέτηση και οι τρύπες που θα περάσουν οι σωλήνες να σφραγισθούν μετά την τοποθέτηση των σωλήνων.

Η στεγανοποίηση γίνεται με τσιμεντοειδή πάνω στο δάπεδο και τους τοίχους του μπάνιου πριν από το σοβάτισμα ή την τοποθέτηση πλακιδίων. Οι αρμοί εργασίας μεταξύ δαπέδου και τοίχων πρέπει να διευρυνθούν και να σφραγισθούν με ειδικά διογκωτικά τσιμέντα.

Η εφαρμογή λόγω των σημαντικών λεπτομερειών που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σωστή αντιμετώπιση της στεγανοποίησης του μπάνιου απαιτεί υλικά υψηλής ποιότητας και κυρίως έμπειρους τεχνίτες με ισχυρή εγγυητική κάλυψη.

Σχετικά προϊόντα

Στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο
Eίναι ένα έτοιμο προς χρήση, επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό υλικό, χωρίς διαλύτες. Xρησιμοποιείται για τη χωρίς αρμούς και ενώσεις στεγάνωση επιφανειών που πρόκειται να επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια, σε υγρούς χώρους, όπως μπάνια, ντουζιέρες κλπ. Κατάλληλο για επιφάνειες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, μοριοσανίδα κλπ.

από την ISOMAT Α.Β.Ε.Ε

Εύκαμπτο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Αποτελείται από μία τσιμεντοειδούς βάσης κονία (συστατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωμα (συστατικό Β). Χρησιμοποιείται για τη στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, σοβά, τούβλο, τσιμεντόλιθο, μωσαϊκό κλπ., που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρωγμές. Είναι ιδανικό για τη στεγάνωση ταρατσών, μπαλκονιών και υγρών χώρων (μπάνια, κουζίνες κλπ.) που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια

από την ISOMAT Α.Β.Ε.Ε

Το KEMPEROL V 210V 210M είναι ένα ρευστό σύστημα στεγανοποίησης με ενίσχυση φλις και βάση πολυεστέρα.
Το KEMPEROL 2K-PUR δύο συστατικών αναπτύχθηκε συγκεκριμένα για ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς στεγανοποίησης, όπου δεν είναι επιθυμητή η χρήση διαλυτών.
Το μεγάλο πλεονέκτημα του KEMPEROL 1K-PUR είναι η αποδοτικότητα, η οποία προκύπτει από την απλή και γρήγορη επεξεργασία.
Στεγανωτική επαλειφόμενη μεμβράνη υβριδικής βάσης, η οποία χρησιμοποιείται για την υψηλή στεγανοποίηση δωμάτων, μπαλκονιών, στηθαίων, υδρορροών, γυψοσανίδων, κ.λπ. Αποτελεί εγγύηση για την τοπική και άρρηκτη στεγάνωση μικρορωγμών σε επιφάνειες δωμάτων, καθώς και σε τεχνικά έργα.

από την MARMOLINE

TOP