Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στεγανοποίηση φρεατίων ανελκυστήρων

Η στεγανοποίηση του φρεατίου είναι εργασία που απαιτείται για να αποφύγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη εισροή του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών αυτών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή καταστροφών των μεταλλικών τμημάτων του ανελκυστήρα ή βραχυκυκλωμάτων του συστήματος που μπορεί να προκληθούν από την εισροή των νερών.

Δεδομένου ότι το δυσκολότερο τμήμα της στεγανοποίησης μιας οικοδομής είναι συνήθως τα φρεάτια των ανελκυστήρων, η στεγανοποίησή τους πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία και απαιτεί τη σοβαρή σκυροδέτηση του δαπέδου με οπλισμένο σκυρόδεμα και όχι με απλό γκρο μπετό.

Η δυσκολία της στεγανοποίησης οφείλεται στο ότι τα φρεάτια βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο της οικοδομής (κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου του υπογείου) και εκεί φυσιολογικά καταλήγουν όλα τα νερά που τυχόν έρχονται σε επαφή με την υπάρχουσα οικοδομή και λόγω του ότι οι μεταλλικοί οδηγοί του ανελκυστήρα στερεώνονται στα τοιχία και στο δάπεδο δημιουργώντας πιθανά σημεία διαρροής.

Η στεγανοποίηση γίνεται με τσιμεντοειδή από την εσωτερική πλευρά του φρεατίου από εξειδικευμένα συνεργεία. Πρέπει να προηγηθεί της στεγανοποίησης η πλήρη αποκατάσταση τυχόν ελαττωματικών τμημάτων του σκυροδέματος με επισκευαστικά υλικά σταθερού όγκου. Οι αρμοί εργασίας μεταξύ δαπέδου και τοιχίων καθώς και οι αρμοί που τυχόν δημιουργούνται όταν η σκυροδέτηση των τοιχίων γίνει τμηματικά, πρέπει να διευρυνθούν και να σφραγιστούν με ειδικά διογκωτικά τσιμέντα. Η αντοχή του δαπέδου πρέπει να εξασφαλισθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η εφαρμογή λόγω των σημαντικών λεπτομερειών που πρέπει να ακολουθηθούν για τη σωστή αντιμετώπιση της στεγανοποίησης του φρεατίου απαιτεί υλικά υψηλής ποιότητας και κυρίως έμπειρους τεχνίτες με ισχυρή εγγυητική κάλυψη.

Σχετικά προϊόντα

AQUAMAT PENETRATE photo

AQUAMAT PENETRATE

Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο. Διεισδύει στη δομή του σκυροδέματος και το στεγανοποιεί. Παραμένει μόνιμα ενεργό, προστατεύοντας συνεχώς την κατασκευή από την παρουσία νερού. Έχει τη δυνατότητα σφράγισης τριχοειδών ρωγμών, ακόμα και όταν αυτές εμφανιστούν εκ των υστέρων. Παραλαμβάνει εξίσου καλά θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. Είναι κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων, θεμελίων, φρεατίων και δεξαμενών. Κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού κατά W-347, EPA 330.5 και EPA 110.2.

WATERPLUG photo

WATERPLUG

Ταχύπηκτο κονίαμα για στεγανοποίηση έντονων διαρροών νερού σε κατασκευές από μπετόν και τοιχοποιία

EshaDuro (APP 0°C) - Πλαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη photo

EshaDuro (APP 0°C) - Πλαστομερής ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη

Για να εξασφαλιστεί αξιόπιστη στεγάνωση σε θερμές κλιματολογικές συνθήκες, η λύση είναι η πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη (ασφαλτόπανο) EshaDuro.

CONNECT photo

CONNECT

Ακρυλική μαστίχη, κατάλληλη για τη σφράγιση κάθετων και οριζόντιων αρμών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανική για το σφράγισμα ρωγμών, αρμών, κενών και ανοιγμάτων σε διάφορα δομικά στοιχεία. Κατάλληλη και για ελαφρώς υγρά υποστρώματα. Επιδέχεται βαφή.

Ζητήστε προσφορά από πιστοποιημένους μονωτές

Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.