Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Θερμομόνωση δωμάτων

Η οριζόντια στέγη ή δώμα είναι μία σύνθετη κατασκευή που συναντάται στην πλειοψηφία των κτιριακών κατασκευών βάσει της τυπολογίας που παρατηρείται στη χώρα μας.

Η μόνωση αυτής αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα για την υγεία του κτιρίου καθώς εξυπηρετεί την αποτροπή εισροής νερού και υγρασίας, εξασφαλίζοντας την προστασία της πλάκας οροφής από τη διάβρωση και τις καιρικές μεταβολές που σταδιακά την αποσαθρώνουν.

Κυρίως όμως πρέπει κανείς να συνυπολογίσει το τεράστιο κόστος στο οποίο υποβάλλονται οι κάτοικοι αμόνωτων δωμάτων καθώς αυτά, κατά κανόνα, αποτελουν τις επιφάνειες με τις μεγαλύτερες θερμικές απώλειες του κτιριακού κελύφους. Κόστος, όχι μόνο οικονομικής φύσης μα και κόστος επί της ίδιας της ποιότητας ζωής που θα μπορούσαν να απολαμβάνουν.

Η μόνωση της οριζόντιας στέγης συνεπώς αποτελεί την σωστή επιλογή για όσους επιθυμούν να μειώσουν δραστικά τα οικονομικά βάρη από τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού του χώρου τους, εξασφαλίζοντας θερμική και ακουστική άνεση στο χώρο τους για ενα συνολικά υψηλότερο επίπεδο ζωής.

Σχετικά προϊόντα

POLITERM BLU photo

POLITERM BLU

Ειδικά επεξεργασμένοι κόκκοι παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης με ομοιόμορφη κοκκομετρική διαβάθμιση (Ø 3-6mm), τέλεια σφαιρικοί, ελεγχόμενης πυκνότητας, προ-αναμεμειγμένοι με ειδικό πρόσθετο Ε.Ι.Α.

Θερμομόνωση & στεγανοποίηση δώματος photo

Θερμομόνωση & στεγανοποίηση δώματος

Η σωστή και αποτελεσματική θερμομόνωση του δώματος είναι μία εργασία που στην Ανδρέου Α.Ε. τη γνωρίζουμε πολύ καλά.

POLIPLUS XXLight photo

POLIPLUS XXLight

Έτοιμο θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα αποτελούμενο από επιλεγμένα υδραυλικά συνδετικά, τέλεια σφαιρικούς παρθένους κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης (2mm) και ίνες πολυπροπυλενίου για τελική πυκνότητα 350 Kg/m3.

Marsipus XPS (FL) Δαπέδων photo

Marsipus XPS (FL) Δαπέδων

Θερμομονωτικές Πλάκες Εξηλασμένης Πολυστερίνης Δαπέδων

POLIPLUS XX photo

POLIPLUS XX

Έτοιμο θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα αποτελούμενο από επιλεγμένα υδραυλικά συνδετικά , άμμο, τέλεια σφαιρικούς παρθένους κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης (2mm) και ίνες για τελική πυκνότητα 500 Kg/m3.

Marsipus XPS (RF) Δωμάτων photo

Marsipus XPS (RF) Δωμάτων

Θερμομονωτικές Πλάκες Εξηλασμένης Πολυστερίνης Δωμάτων

Πετροβάμβακας  Smart Roof Thermal photo

Πετροβάμβακας Smart Roof Thermal

Πλάκα πετροβάμβακα Smart Roof Thermal. Παρέχεται για χρήση θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και πυροπροστασίας και εφαρμογή με όλων των ειδών τα στεγανοποιητικά υλικά, για επισκέψιμα και μη επισκέψιμα δώματα. Οι άκαυστες (κλάσης Α1) πλάκες πετροβάμβακα Smart Roof Thermal, είναι ανθεκτικες σε υψηλές θερμοκρασίες, παρέχουν λ=0,036 W/(mK) και αντοχή στη συμπίεση 50 kPa.  

Πετροβάμβακας  Smart Roof Top photo

Πετροβάμβακας Smart Roof Top

Πλάκα πετροβάμβακα Smart Roof Top. Παρέχεται για χρήση θερμομόνωσης, ηχομόνωση και πυροπροστασίας και εφαρμογή με όλων των ειδών τα στεγανοποιητικά υλικά, για επισκέψιμα και μη επισκέψιμα δώματα. Οι άκαυστες (κλάσης Α1) πλάκες πετροβάμβακα Smart Roof Top, είναι ανθεκτικες σε υψηλές θερμοκρασίες, παρέχουν λ=0,038 W/(mK) και υψηλή αντοχή στη συμπίεση 70 kPa.  

Ζητήστε προσφορά από πιστοποιημένους μονωτές

Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.