Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ηχομόνωση

Οι κτυπογενείς ήχοι στις κατασκευές είναι πολύ οχληροί όταν δεν λαμβάνονται κάποια μέτρα.

Τέτοιοι ήχοι είναι π.χ. το βάδισμα, το σύρσιμο και οι πτώσεις αντικειμένων, το κτύπημα πορτών κλπ.

Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των κτυπογενών ήχων είναι η δημιουργία του λεγομένου «κολυμβητού δαπέδου».

Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενός εύκαμπτου, μικρού πάχους, ηχομονωτικού φύλλου ανάμεσα στη φέρουσα πλάκα και την ανωδομή.

Το φύλλο αυτό τοποθετείται με απλή παράθεση (ούτε κολλημένο, ούτε καρφωμένο).

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να διαθέτει ορισμένες βασικές ιδιότητες:

1) Να έχει όσο το δυνατό μικρότερη δυναμική ακαμψία (μικρή ακαμψία = μεγάλη ηχομόνωση).

2) Να έχει αντοχή σε μόνιμη συμπίεση.

Συνεπώς να μην παρουσιάζει μεγάλες παραμορφώσεις (ερπυσμό).

Αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση των ηχομονωτικών ικανοτήτων σε βάθος χρόνου.

Επίσης, κατά την εφαρμογή του είναι μείζονος σημασίας να αποφευχθούν οι ηχογέφυρες.

Έτσι πρέπει:

Α) να υπάρχει περιμετρική απομονωτική ηχομονωτική λωρίδα στο σημείο συνάντησης των τοίχων.

Β) η τοποθέτηση δύο παρακείμενων φύλλων να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή: σωστή επικάλυψη και ανάλογα με το υλικό χρήση κολλητικής ταινίας.

Κατά την επιλογή και τοποθέτηση του ηχομονωτικού υλικού προσέξτε τα παρακάτω σημεία για να μεγιστοποιήσετε το κέρδος:

1) Κατά την προσωπική μου άποψη μη χρησιμοποιείτε προϊόντα διογκωμένου πολυαιθυλενίου. Η συμπεριφορά τους σε βάθος χρόνου δεν είναι ικανοποιητική. Υπάρχουν πολλά καλά υλικά στο εμπόριο με λογικό κόστος.

2) Απομονώστε την ανωδομή (τσιμεντοκονία ή γαρμπιλομπετόν) από τους τοίχους, και τυχόν κάθετες σωληνώσεις χρησιμοποιώντας τις έτοιμες ηχομονωτικές λωρίδες που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

3) Όταν έχετε σωληνώσεις δαπέδου, πρώτα καλύψτε τις τελείως με ένα στρώμα ισχνής τσιμεντοκονίας, εφαρμόστε το ηχομονωτικό υλικό και στο τέλος τοποθετήστε την ανωδομή.

4) Το τι θα χρησιμοποιήσουμε σαν ανωδομή, δηλαδή το πάχος του κονιάματος εξαρτάται σαφώς από το ηχομονωτικό υλικό και πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Γενικά όμως τα προτεινόμενα πάχη κυμαίνονται από 4 έως 6 εκατοστά και συνιστάται οπλισμός με ένα γαλβανισμένο πλέγμα με κάνναβο 5-6 εκατοστών.

5) Όταν υπάρχουν διαστάσεις χώρων μεγαλύτερες από 6 μέτρα, συνιστάται η πρόβλεψη αρμών διαστολής.

6) Αφού εφαρμοσθούν τα πλακάκια, οι περιμετρικές ηχομονωτικές λωρίδες πρέπει να γυρίσουν πάνω στο δάπεδο.

Τοποθετείται το σοβατεπί ακριβώς πάνω από τις λωρίδες και ό,τι περισσεύει από αυτές, ξυρίζεται σύρριζα με ένα μαχαίρι.

Οι εργασίες όπως περιγράφηκαν, εγγυώνται ένα σίγουρο αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.

Σχετικά προϊόντα

POLITERM BLU FEIN photo

POLITERM BLU FEIN

Ειδικά επεξεργασμένοι κόκκοι παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης με ομοιόμορφη κοκκομετρική διαβάθμιση (Ø 2mm), τέλεια σφαιρικοί, ελεγχόμενης πυκνότητας, προ-αναμεμειγμένοι με ειδικό πρόσθετο Ε.Ι.Α.

Ζητήστε προσφορά από πιστοποιημένους μονωτές

Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.