Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Θερμογραφία

Η θερμογράφηση ενός κτιρίου όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος να εντοπίσουμε τα σημεία στο κέλυφος του κτιρίου που εμφανίζουν ενεργειακές απώλειες. Γίνεται με ειδικό όργανο που ονομάζεται θερμοκάμερα, η οποία καταγράφει την θερμική ακτινοβολία των σωμάτων. Ο χειρισμός της θερμοκάμερας πρέπει πάντα να γίνεται από πτυχιούχο θερμογράφο, καθώς είναι αδύνατο για κάποιον, ο οποίος δε γνωρίζει βασικές αρχές θερμογράφησης, να μπορέσει να ερμηνεύσει ορθά αυτό που δείχνει η κάμερα.

Βασικές αρχές θερμογράφησης κτιρίου:

1) Η θερμογράφηση του κτιρίου πρέπει να γίνεται όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του κτιρίου παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από αυτή του περιβάλλοντος.

2) Δε θερμογραφούμε επιφάνεια που εκείνη την ώρα τη χτυπάει ο ήλιος

3) Αποφεύγουμε να θερμογραφήσουμε με πολύ ισχυρό άνεμο

4) Δε θερμογραφούμε κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από βροχή.

5) Προσέχουμε τη γωνία θερμογράφησης, αλλά και το συντελεστή θερμικής ανάκλασης των επιφανειών, ώστε να αποφύγουμε να απεικονίσουμε στη επιφάνεια αντανακλάσεις θερμικής ακτινοβολίας και όχι την επιφάνεια που επιθυμούμε να θερμογραφήσουμε.Στον οικοδομικό τομέα, χρησιμοποιείται κυρίως για τον εντοπισμό θερμογεφυρών (σημείων δηλαδή όπου παρουσιάζουν θερμικές απώλειες), διαρροών σε σωληνώσεις νερού (ενδοδαπέδιες ή μη) ή και εντοπισμό σημείων εισροής νερού και κυρίως για τον έλεγχο της ποιότητας της θερμομόνωσής του.

Η θερμογράφηση ενός κτιρίου, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι ο πλέον ασφαλής τρόπος να εντοπίσουμε τα σημεία στο κέλυφος του κτιρίου που εμφανίζουν ενεργειακές απώλειες. Γίνεται με ειδικό όργανο που ονομάζεται θερμοκάμερα, η οποία καταγράφει την θερμική ακτινοβολία των σωμάτων. Ο χειρισμός της θερμοκάμερας πρέπει πάντα να γίνεται από πτυχιούχο θερμογράφο, καθώς είναι αδύνατο για κάποιον, ο οποίος δε γνωρίζει βασικές αρχές θερμογράφησης, να μπορέσει να ερμηνεύσει ορθά αυτό που δείχνει η κάμερα.

Βασικές αρχές θερμογράφησης κτιρίου:

1) Η θερμογράφηση του κτιρίου πρέπει να γίνεται όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του κτιρίου παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από αυτή του περιβάλλοντος.

2) Δε θερμογραφούμε επιφάνεια που εκείνη την ώρα τη χτυπάει ο ήλιος

3) Αποφεύγουμε να θερμογραφήσουμε με πολύ ισχυρό άνεμο

4) Δε θερμογραφούμε κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από βροχή.

5) Προσέχουμε τη γωνία θερμογράφησης αλλά και το συντελεστή θερμικής ανάκλασης των επιφανειών, ώστε να αποφύγουμε να απεικονίσουμε στη επιφάνεια αντανακλάσεις θερμικής ακτινοβολίας και όχι την επιφάνεια που επιθυμούμε να θερμογραφήσουμε.

Σχετικά προϊόντα

Θερμογραφήσεις κτιρίων photo

Θερμογραφήσεις κτιρίων

Η ΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε. έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην κτιριακή θερμογραφία (building thermography), για εξοικονόμηση ενέργειας (και για άλλες εφαρμογές). Η μέθοδος είναι εξαιρετικά συγκεκριμένη: Χρειαζόμαστε διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου (φυσική ή εξαναγκασμένη), τουλάχιστον 10 °C και όσο το δυνατόν πιο σταθερές συνθήκες μεταφοράς ροής θερμότητας.

Ζητήστε προσφορά από πιστοποιημένους μονωτές

Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.