Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομενων