Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΣΕΜ: ο αναγνωρισμένος φορέας για τη μόνωση

Ο Πανελλήνιος σύνδεσμος εταιριών μόνωσης δημιουργήθηκε ύστερα από προτροπή συναδέλφων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να παρέχει μία ενιαία και επιτακτική φωνή για τις Ελληνικές επιχειρήσεις μόνωσης και στεγανοποίησης, για την Ελληνική επικράτεια αλλά και την Ευρώπη, σε συνεργασία με τους διεθνείς αναγνωρισμένους συνδέσμους FEDERATION EUROPEEN DE SYNDICATS D ISOLATION (F.E.S.I.) και EUROPEAN  INDUSTRIAL INSULATION FOUNDATION (E.I.I.F).

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Εθνικές Τεχνικες Προδιαγραφές Μονώσεων Εθνικές Τεχνικες Προδιαγραφές Μονώσεων

 
 

FORUM ΜΕΛΩΝ ΠΣΕΜ

Εθνικές Τεχνικες Προδιαγραφές Μονώσεων Εθνικές Τεχνικες Προδιαγραφές Μονώσεων

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Εθνικές Τεχνικες Προδιαγραφές Μονώσεων Εθνικές Τεχνικες Προδιαγραφές Μονώσεων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1000 ΜΟΝΩΤΩΝ

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά να αποκτήσουν νέες και επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Ενδιαφέρομαι