Ζητείστε προσφορές για μονώσεις από τα μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιριών Μόνωσης


Αίτηση προσφοράς

ΠΣΕΜ: ο αναγνωρισμένος φορέας μόνωσης στην Ελλάδα

Ο Πανελλήνιος σύνδεσμος εταιριών μόνωσης δημιουργήθηκε ύστερα από προτροπή συναδέλφων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να παρέχει μία ενιαία και επιτακτική φωνή για τις Ελληνικές επιχειρήσεις μόνωσης και στεγανοποίησης, για την Ελληνική επικράτεια αλλά και την Ευρώπη, σε συνεργασία με τους διεθνείς αναγνωρισμένους συνδέσμους FEDERATION EUROPEEN DE SYNDICATS D ISOLATION (F.E.S.I.) και EUROPEAN  INDUSTRIAL INSULATION FOUNDATION (E.I.I.F).

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Όλες οι παρουσιάσεις των ημερίδων του ΠΣΕΜ

Παρουσιάσεις
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Επιλέξτε τους πιστοποιημένους μονωτές μέλη του ΠΣΕΜ για μονώσεις σε κατοικίες και κτίρια

 
 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Οι προσκεκλημένοι και τα μέλη έχουν πρόσβαση στις παρουσιάσεις των ημερίδων Επιστημονικά άρθρα μελών για θέματα μόνωσης

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Οι επαγγελματίες μονωτές και οι εταιρίες μόνωσης δύνανται να εγγραφούν online στον ΠΣΕΜ