Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ηχομόνωση Θερμομόνωση δαπέδων

«Θερμομόνωση-Ηχομόνωση Δαπέδων» ίσως να είναι πιο εύστοχο καθώς περιλαμβάνει κατά μία ευρεία έννοια και την ηχομόνωση καθώς, τομέα ιδιαιτέρως σημαντικό για τα δάπεδα).

Οι σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης έχουν ορίσει σε μεγάλο βαθμό και την κατεύθυνση του σύγχρονου οικιστικού μοντέλου. Το κυρίαρχο πρότυπο λοιπόν προκρίνει τη χρήση πολυόρωφων κτιρίων ως χώρους κατοικιών και εργασίας, ειδικότερα στα αστικά κέντρα. Συνεπώς για οποιαδήποτε κατασκευή θέλει να κρίνεται ως άρτια, τα δάπεδα αυτής επιβάλλεται να είναι σχεδιασμένα και δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε κατά τη διάρκεια αξιοποίησης του κτιρίου, εκτός της υποδομής στήριξης, να μπορούν να παρέχουν μόνιμα τα εξής:

  • Σταθερότητα και ομαλότητα της επιφάνειας.

  • Ασφάλεια και Ακουστική προστασία

  • Αυτόνομη θερμική προστασία

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, γίνεται σαφές πως η σωστή μόνωση δαπέδων είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την αυτονομία των σύγχρονων κατοικίων και χώρων εργασίας. Όχι μόνο στα πλαίσια της προσπάθειας βελτιστοποίησης της ενεργειακής συμπεριφοράς τους και της εξοικονόμησης που αυτή αποφέρει, μα επιπλέον και προπαντώς με τελικό ορίζοντα μια άνετη, υψηλής ποιότητας ζωή για τον άνθρωπο και την εξασφάλιση ένος βιώσιμου μέλλοντος για τον πλανήτη.

Σχετικά προϊόντα

POLITERM BLU FEIN photo

POLITERM BLU FEIN

Ειδικά επεξεργασμένοι κόκκοι παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης με ομοιόμορφη κοκκομετρική διαβάθμιση (Ø 2mm), τέλεια σφαιρικοί, ελεγχόμενης πυκνότητας, προ-αναμεμειγμένοι με ειδικό πρόσθετο Ε.Ι.Α.

POLIPLUS XXLight photo

POLIPLUS XXLight

Έτοιμο θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα αποτελούμενο από επιλεγμένα υδραυλικά συνδετικά, τέλεια σφαιρικούς παρθένους κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης (2mm) και ίνες πολυπροπυλενίου για τελική πυκνότητα 350 Kg/m3.

POLIPLUS XX photo

POLIPLUS XX

Έτοιμο θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα αποτελούμενο από επιλεγμένα υδραυλικά συνδετικά , άμμο, τέλεια σφαιρικούς παρθένους κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης (2mm) και ίνες για τελική πυκνότητα 500 Kg/m3.

Marsipus XPS (FL) Δαπέδων photo

Marsipus XPS (FL) Δαπέδων

Θερμομονωτικές Πλάκες Εξηλασμένης Πολυστερίνης Δαπέδων

Θερμομόνωση δαπέδων photo

Θερμομόνωση δαπέδων

Η ΑΝΔΡΕΟΥ α.ε. γνωρίζει, ότι η σύγχρονη κατασκευή, απαιτεί τη βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου, και για αυτό χρησιμοποιεί τα πιστοποιημένα θερμομονωτικά ελαφροσκυρόδεματα της σειράς THERBOBETO για το γέμισμα και ταυτόχρονα τη θερμομόνωση και ηχομόνωση των δαπέδων.

FK 202 ORGANIC photo

FK 202 ORGANIC

Ακρυλική πάστα για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη πολυστερίνη, ή πετροβάμβακα (MW) και την ενίσχυσή τους με κατάλληλο πιστοποιημένο υαλόπλεγμα. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

Marsipus XPS (RF) Δωμάτων photo

Marsipus XPS (RF) Δωμάτων

Θερμομονωτικές Πλάκες Εξηλασμένης Πολυστερίνης Δωμάτων

FK 202 ORGANIC photo

FK 202 ORGANIC

Ακρυλική πάστα για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη (EPS) ή εξηλασμένη πολυστερίνη, ή πετροβάμβακα (MW) και την ενίσχυσή τους με κατάλληλο πιστοποιημένο υαλόπλεγμα. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

NaturBoard POD EXTRA photo

NaturBoard POD EXTRA

Πλάκα πετροβάμβακα NaturBoard POD EXTRA. Παρέχει εξαιρετική προστασία από κυπογενείς θορύβους, θερμομόνωση και πυροπροστασία σε κατασκευές πατωμάτων και είναι ιδανικό για συστήματα πλωτών δαπέδων. Οι άκαυστες (κλάσης Α1) πλάκες πετροβάμβακα NaturBoard POD EXTRA είναι ιδιαίτερα σκληρές, με λ= 0,039 W/(mK) και συμπιεστότητα CP2.

SUPER PAINT photo

SUPER PAINT

Ελαστομερές μονωτικό χρώμα τοίχων, το οποίο συνδυάζει τις ιδιότητες του μονωτικού και του χρώματος σε ένα προϊόν, δημιουργώντας μια ελαστική μεμβράνη προστασίας. Εφαρμόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια όπως σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Ζητήστε προσφορά από πιστοποιημένους μονωτές

Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.