Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

Η ΤΕΚΤΟ HELLAS ΑΒΕΕ δικαίως αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρίες στον κλάδο της μόνωσης καθώς από το 1982 έως και σήμερα καλύπτει αξιόπιστα πάγιες κατασκευαστικές ανάγκες και δίνει τεχνολογικές λύσεις μόνωσης στα υπαρκτά προβλήματα της Ελληνικής κατασκευαστικής πρακτικής.

Οι δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνουν παραγωγή, υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής μονώσεων, καθώς και εμπορία εξειδικευμένων δομικών χημικών και μονωτικών.

Οι βασικές δραστηριότητες της εταιρίας στον τομέα της παραγωγής περιλαμβάνουν:

Παραγωγή κόκκων διογκωμένης πολυστερίνης.

Παραγωγή επεξεργασμένων κόκκων διογκωμένης πολυστερίνης για τη χρήση ως κυρίως Ά ύλη στα Θερμομονωτικά Ελαφροσκυροδέματα με την εμπορική ονομασία - POLITERM.

Παραγωγή σειράς Έτοιμων Θερμομονωτικών Ελαφροσκυροδεμάτων με την εμπορική ονομασία - POLIPLUS.

Παραγωγή Θερμομονωτικού Σοβά με την εμπορική ονομασία - TEKTOTERM.

Παραγωγή Σοβά Πυροπροστασίας με την εμπορική ονομασία - PROTHERM LIGHT.

Παραγωγή Υδρορροών Αλουμινίου με την εμπορική ονομασία - DAL ALU

Οι βασικές δραστηριότητες στον τομέα της μελέτης και κατασκευής μονώσεων περιλαμβάνουν:

Customized μελέτες εφαρμογής, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε έργου:

Θερμομόνωσης,

Υγρομόνωσης,

Ηχομόνωσης,

Πυροπροστασίας,

Προστασίας και αποκατάστασης κατασκευών

Anti graffiti,

Βιομηχανικά δάπεδα και βαφές αθλητικών γηπέδων.

Εφαρμογή των μελετών με δικά της εξουσιοδοτημένα συνεργία μονώσεων.

Οι βασικές δραστηριότητες στον τομέα εμπορίας περιλαμβάνει αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση δομικών χημικών και μονωτικών των πλέων εξειδικευμένων οίκων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Στεγανοποιητικές μεμβράνες της Ιταλικής CASALI,

Οικολογικά υλικά καθαρισμού και προστασίας Graffiti της Σουηδική TRION TENSID,

Ηχομονωτικά προϊόντων των Ιταλικών ΤΕCNASFALTI και N.D.A,

Μηχανήματα παραγωγής ελαφροσκυροδεμάτων της Ιταλικής EDILTECO,

Σφραγιστικά μίγματα της Ολλανδική FRANS NOOREN.

Η ΤΕΚΤΟ HELLAS ΑΒΕΕ με κέντρα πωλήσεων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και ένα πυκνό δίκτυο αντιπροσώπων, εξυπηρετεί τον κατασκευαστικό κλάδο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ τα προϊόντα εξάγονται και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων

POLITERM BLU FEIN READY MIX

Σφαιρίδια (Ø 2mm) διογκωμένης πολυστερίνης (E.P.S), επεξεργασμένα με ειδικό πρόσθετο Ε.Ι.Α. για την παρασκευή Θερμομονωτικών Ελαφροσκυροδεμάτων, σταθερής κοκκομετρικής διαβάθμισης

POLIPLUS BLU

Έτοιμο θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα αποτελούμενο από επιλεγμένα υδραυλικά συνδετικά και τέλεια σφαιρικούς παρθένους κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης (3-6mm) για τελική πυκνότητα 250 Kg/m3.

POLIPLUS FEIN

Έτοιμο θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα αποτελούμενο από επιλεγμένα υδραυλικά συνδετικά και τέλεια σφαιρικούς παρθένους κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης (2mm) για τελική πυκνότητα 300 Kg/m3.

POLIPLUS SPEED

Έτοιμο θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα ταχείας πήξεως αποτελούμενο από επιλεγμένα υδραυλικά συνδετικά, άμμο, και τέλεια σφαιρικούς παρθένους κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης (2mm) για τελική πυκνότητα 400 Kg/m3.

POLIPLUS MAX

Έτοιμο θερμομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα υψηλών μηχανικών αντοχών αποτελούμενο απο επιλεγμένα υδραυλικά συνδετικά, άμμο, και τέλεια σφαιρικούς παρθένους κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης (2mm) για τελική πυκνότητα 800 Kg/m3.

TEKTOTERM

Ο θερμοσοβάς TEKTOTERM είναι προ-αναμεμιγμένο ξηρό κονίαμα σοβαντίσματος υψηλής θερμομονωτικής απόδοσης αποτελούμενος από επιλεγμένα υδραυλικά συνδετικά και τέλεια σφαιρικούς παρθένους κόκκους διογκωμένης πολυστερίνης (2 mm Ø) με ειδικά πρόσθετα

Baumit HaftMörtel

Ανόργανη κόλλα σε σκόνη, τσιμεντοειδούς βάσης.Κατάλληλη για την εξομάλυνση επιφανειών, καθώς & για την επίστρωση του Baumit TextilglasGitter.

Baumit PutzSpachtel

Σοβάς εξομάλυνσης (σπατουλαριστός) για την επίστρωση σοβάδων & επιφανειών σκυροδέματος. Επίσης ως λεπτή στρώση σοβά πάνω σε σοβάδες ανακαίνησης. Κατάλληλος για ενίσχυση μικρών επιφανειών.

Baumit UniversalGrund

Έτοιμο προς χρήση, γενικής χρήσης αστάρι προεπεξεργασίας για εξομάλυνση των απορροφήσεων & αστάρι πρόσφυσης

Baumit SilikonPutz

Έτοιμο προς χρήση, επίχρισμα ρητίνης σιλικόνης σε πάστα για τελική λεπτή στρώση (φινίρισμα). Τριφτός σοβάς για εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Με ικανότητα διαπνοής και ιδιαίτερα υδατοαπωθητικές ιδιότητες.

Baumit SilikonFarbe

Έτοιμη προς χρήση, βαφή ρητίνης σιλικόνης, για εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Γενικής χρήσης με υψηλή υδατοαπωθητικότητα, με διάχυση υδρατμών, δεν λερώνει εύκολα.

Baumit TextilglasGitter

Υαλόπλεγμα ανθεκτικό στο αλκαλικό περιβάλλον, για επίστρωση με τις κονίες Baumit. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

Tektocell

Κυψελωτό Κονιόδεμα Δαπέδων & Δωμάτων

Baumit KlebeSpachtel

Ανόργανη κόλλα σε σκόνη, τσιμεντοειδούς βάσης για την κόλληση των θερμομονωτικών πλακών EPS και XPS, καθώς και κονία επίστρωσης για το υαλόπλεγμα. Επίσης σαν κονία εξομάλυνσης σε σκυρόδεμα.