Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Baumit PutzSpachtel

Σακί 40 kg, 1 Παλ. = 35 Σακιά = 1.400 kg

Κατανάλωση:

~ 4 kg/m² για 3 mm πάχος στρώσης

Απόδοση:

~ 10 m²/Σακί για 3 mm πάχος στρώσης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Αποθήκευση: max. 6 Mήνες

Μέγιστος κόκκος: 1 mm

Απαίτηση σε νερό: ~ 9 l/Σακί

Ειδικό βάρος: ~ 1500 kg/m³