Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Baumit UniversalGrund

Κατανάλωση:
0,20 - 0,25 kg/m² για λεία υποστρώματα
0,40 kg/m² για υποστρώματα σοβά

Δοχείο 25 kg, 1 Παλ. = 16 Δοχεία = 400 kg
Απόδοση: 
~ 100 - 125 m²/δοχείο για λεία υποστρώματα
~ 60 m²/δοχείο για υποστρώματα σοβά

Δοχείο 5 kg, 1 Παλ. = 48 Δοχεία = 240 kg

Απόδοση: 
~ 20 - 25 m²/δοχείο για λεία υποστρώματα
~ 12 m²/δοχείο για υποστρώματα σοβά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Αποθήκευση: max. 6 ΜήνεςpH : 8