Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Baumit HaftMörtel

 

 

Σακί 25 kg, 1 Παλ. = 54 Σακιά = 1.350 kg

Κατανάλωση:

~ 5 kg/m² (Κόλλα)

~ 7 kg/m² (Εξομάλυνση και επίστρωση πλέγματος)

Απόδοση:

~ 5,0 m²/Σακί (Κόλλα)

~ 3,5 m²/Σακί (Εξομάλυνση και επίστρωση πλέγματος)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Αποθήκευση: max. 12 Μήνες

Μέγιστος κόκκος: 0,6 mmΑπαίτηση σε νερό: ~ 6-7 l/Σακί

Ειδικό βάρος: ca. 1300 kg/m³