Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Baumit SilikonFarbe

Κατανάλωση:

~ 0,5 kg/m² με τη στρώση ασταριού

Δοχείο 25 kg, 1 Παλ. = 24 Δοχεία = 600 kg

Απόδοση:

~ 50 m²/Δοχείο

Δοχείο 5 kg, 1 Παλ. = 48 Δοχεία = 240 kg

Απόδοση:

~ 10 m²/Δοχείο

Διαμόρφωση στρώσεων:

1. Χέρι: SilikonFarbe με 20% νερό ως αστάρι

2. Χέρι: SilikonFarbe αδιάλυτο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Αποθήκευση: max. 6 Μήνες

Χρώματα: 200 χρώματα