Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

POLITERM BLU FEIN READY MIX

Τα υπερ-ελαφρά αδρανή της σειράς POLITERM BLU FEIN READY MIX :

* εξασφαλίζουν σταθερότητα και ομοιογένεια του μίγματος καθώς και των θερμομονωτικών και μηχανικών ιδιοτήτων

* δεν συρρικνώνονται ούτε κατά τη φάση της αρχικής πήξης αλλά και ούτε κατά την φάση της σκλήρυνσης

* παρουσιάζουν απόλυτη σταθερότητα στο χρόνο. Το υλικό δεν ρηγματώνει και δεν διογκώνεται

* το νωπό μίγμα μπορεί να αντληθεί σε οποιοδήποτε ύψος χωρίς να υποβάλλεται σε φυσικές ή μηχανικές μεταβολές

* είναι ελαφριά, εύκολα στην εφαρμογή και στην μεταφορά

* έχουν ελεγχόμενο μη διαβρωτικό pH, γι’ αυτό τα μίγματα δεν προκαλούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις με τα υλικά που έρχονται σε επαφή.

 

Το ελαφροσκυρόδεμα που παρασκευάζεται με POLITERM BLU FEIN READY MIX παρέχει:

* Τελική επίστρωση σε δάπεδα για την απ' ευθείας επικόλληση της επικάλυψης του δαπέδου

* Πλήρη θερμομόνωση καθώς και ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων.

* Ενιαία διάστρωση χωρίς θερμικές γέφυρες παρέχοντας μια συμπαγή και ομοιογενή στρώση

* Γεμίσματα σε δάπεδα

* Αντισεισμική προστασία

* Συμπεριφέρεται σαν δομικό υλικό και δεν υπόκειται σε θερμικό σοκ

* Καλές ηχομονωτικές ικανότητες

* Τρίβεται και λειαίνεται με μηχάνημα ή χειροκίνητα (πήχη) προκειμένου να ακολουθήσει στεγανοποίηση

* Εξαιρετική διάχυση υδρατμών

* Υψηλή αντοχή στην πίεση και τις μηχανικές καταπονήσεις