Ενημέρωση

Product Characteristics Acoustic Insulation, Absorption, Attenuation

17/09/2013

Product Characteristics, Acoustic Insulation, Absorption, Attenuation

Acoustics in buildings

17/09/2013

Acoustics in buildings

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

28/11/2011

Παλαιότερα στην Ελλάδα (οι παλαιότεροι θα το θυμούνται) οι νεότεροι το γνωρίζουμε από τις αφηγήσεις των μεγαλύτερων σε ηλικία, στα οικοδομικά και όχι μόνο επαγγέλματα υπήρχε ο τεχνίτης ο οποίος γνώριζε τη δουλειά και είχε κάποιον ή κάποιους βοηθούς τους οποίους απασχολούσε με ελάχιστο ημερομίσθιο. Ο βοηθός καθόταν πολλά χρόνια στη «δούλεψη» του μάστορα και εκτελούσε αγόγγυστα τις βοηθητικές δουλειές. Κάποια στιγμή που ο μάστορας θεωρούσε ως την καταλληλότερη, αποκάλυπτε τα μυστικά της ειδικότητάς του στο βοηθό, οπότε και αναβαθμιζόταν και ο ίδιος σε τεχνίτη.

10ο συνέδριο WIACO στο Παρίσι

23/09/2011

Από 19 έως 22 Σεπτεμβρίου 2012, η FESI συμμετέχει στο 10ο συνέδριο WIACO για μόνωση και ηχομόνωση, που πραγματοποιείται στο Παρίσι.

Η χαμένη ευκαιρία

14/11/2010

Διαπιστώσεις από τη χρηματοπιστωτική-οικονομική κρίση

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ανά χώρα

08/11/2010

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ισούται με τη διαφορά των εσόδων που προέρχονται από το εξωτερικό για αγαθά και υπηρεσίες (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών των συντελεστών) που παράγονται σήμερα, μείον τις αντίστοιχες πληρωμές που γίνονται σε ξένους από την εγχώρια οικονομία. Εάν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι θετικό τότε η χώρα παρουσιάζει πλεόνασμα, ενώ εάν είναι αρνητικό, έλλειμμα.

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

10/07/2010

Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα στους επίσημους ιστοτόπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» με ευνοϊκούς όρους.

Πράσινη επιχείρηση 2010

04/07/2010

Πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας

Εξοικονόμηση ενέργειας στά κτίρια

29/07/2009

Τα κτίρια αποτελούν ένα μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή που, ταυτοχρόνως, διαθέτει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οικονομικά αποτελεσματικών τεχνολογιών είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα

09/07/2009

Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα επιδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης..

Προτάσεις χρηματοδότησης για εξοικονόμηση ενέργειας και νέα έργα

01/01/1970

Προτάσεις χρηματοδότησης για εξοικονόμηση ενέργειας και νέα έργα

Εγχειρίδιο πράσινης επιχειρηματικότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ

29/07/0209

Πράσινη επιχειρηματικότητα, είναι η μορφή οικονομικής δραστηριότητας, η οποία θέτει την προστασία του περιβάλλοντος, και της φύσης γενικότερα, στο επίκεντρο της στρατηγικής της.

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

30/11/-0001

Βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της ΓΣΕΕ για το 2009

Εξοικονόμηση Ενέργειας στον κτιριακό τομέα στην Ελλάδα

30/11/-0001

Στην Ελλάδα οι ανάγκες για θέρμανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής ενεργειακής τους κατανάλωσης.

TOP