ΚΕΝΑΚ

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

22/12/2010

Διευκρινιστική εγκύκλιος, για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για την επεξήγηση επιπρόσθετων σημείων ως προς την υποχρέωση υποβολής μελέτης ενεργειακής απόδοσης και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

TOP