Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η οικοδομή στην Ελλάδα στα προηγούμενα χρόνια

Η κορυφή της οικοδομικής δραστηριότητας μέσα στην τελευταία δεκαετία ήταν το 2005, τουλάχιστο όσον αφορά τις άδειες της οικοδομής. Από τότε μέχρι το 2011 που είναι πλήρως δημοσιευμένα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, υπάρχει μια δραματική πτώση που έχει επηρεάσει όλους του τομείς της οικοδομικής δραστηριότητας.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί, ο αριθμός των αδειών, από 95.700 στο 2005 έπεσε σταδιακά με ρυθμό κοντά στο 14-15% το χρόνο μέχρι τις 36.000 στο 2011. Το ανησυχητικό είναι ότι ο ρυθμός πτώσης το 2011 ήταν 28%. Ο αριθμός όμως των αδειών είναι απλά ένα μέγεθος, που δεν δείχνει το πλήρες μέγεθος της μεταβολής της οικοδομικής δραστηριότητας..


Οικοδομικές άδειες – αριθμός

Έτος  Αριθμός Αδειών  Ετήσια αλλαγή
2005  95.730  
2006  81.933  -14%
2007  77.423  -6%
2008  65.474  -15%
2009  56.205  -14%
2010 49.974 -11%
2011  35.746  -28%

\"\"


Ένα πιο χαρακτηριστικό μέγεθος είναι η έκταση των οικοδομών που αντιπροσωπεύουν αυτές οι άδειες σε τετραγωνικά μέτρα: Σύμφωνα με  τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι άδειες κατά το 2005 αντιπροσώπευαν 95,7 εκ. τετραγωνικά μέτρα, ενώ το 2011 ήταν 6 εκ τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή μια συνολική πτώση κατά 80%. Το 2011 λοιπόν η έκταση των αδειών οικοδομής ήταν στο επίπεδο του 20% αυτής του 2005. Είναι προφανές από τα ήδη δημοσιευμένα στοιχεία, ότι η πτώση κατά το 2011 επιταχύνθηκε με ρυθμό 42%, ενώ κατά το 2012 συνέχισε η πτώση με ρυθμό 34%.  Η ελπίδα της οικοδομής στην Ελλάδα, στο σημερινό περιβάλλον, είναι σε πρώτο στάδιο το σταμάτημα της πτώσης.


Οικοδομικές άδειες  - έκταση

Έτος Έκταση 000 m2 Ετήσια αλλαγή 
2003   22.091  
2004   21.043  -5%
2005  29.517  40%
2006  22.370  -24%
2007  20.575  -8%
2008  16.894  -18%
2009  12.826  -24%
2010  10.437  -19%
2011  6.090  -42%

\"\"


Δρ. Γιάννης Κοντούλης

Γενικός Διευθυντής Ελλάδας Knauf Insulation

www.knaufinsulation.gr

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης φιλοξενεί στον επίσημο ιστότοπο άρθρα των μελών και των συνεργατών στα οποία οι συγγραφείς εκφράζουν τις θέσεις τους. Ο Σύνδεσμος δεν λογοκρίνει τα άρθρα και δεν φέρει καμία ευθύνη για την επιστημoνικότητά τους.