Καταδίκη της Ελλάδας για την Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91 ΕΚ: που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η χώρα μας όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όφειλε να ξεκινήσει τις ενεργειακές επιθεωρήσεις των κτιρίων και τη βαθμονόμησή τους με βάση τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) που ήδη έπρεπε να έχει θεσπισθεί, μέχρι τις 3/Ιανουαρίου/2009.

Η μη συμμόρφωση όμως της χώρας μας με την κοινοτική οδηγία, την οδήγησε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπου και καταδικάστηκε.

 

ΓΜ

TOP