Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

POLITERM BLU

Τα υπερ-ελαφρά αδρανή της σειράς POLITERM BLU :

* εξασφαλίζουν σταθερότητα και ομοιογένεια του μίγματος καθώς και των θερμομονωτικών και μηχανικών ιδιοτήτων

* δεν συρρικνώνονται ούτε κατά τη φάση της αρχικής πήξης αλλά και ούτε κατά την φάση της σκλήρυνσης

* παρουσιάζουν απόλυτη σταθερότητα στο χρόνο. Το υλικό δεν ρηγματώνει και δεν διογκώνεται

* το νωπό μίγμα μπορεί να αντληθεί σε οποιοδήποτε ύψος χωρίς να υποβάλλεται σε φυσικές ή μηχανικές μεταβολές

* είναι ελαφριά, εύκολα στην εφαρμογή και στην μεταφορά

* έχουν ελεγχόμενο μη διαβρωτικό pH, γι’ αυτό τα μίγματα δεν προκαλούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις με τα υλικά που έρχονται σε επαφή.

 

Το ελαφροσκυρόδεμα που παρασκευάζεται με POLITERM BLU παρέχει:

* Πλήρη θερμομόνωση καθώς και ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων.

* Ενιαία διάστρωση χωρίς θερμικές γέφυρες παρέχοντας μια συμπαγή και ομοιογενή στρώση

* Γεμίσματα σε δάπεδα

* Αντισεισμική προστασία

* Συμπεριφέρεται σαν δομικό υλικό και δεν υπόκειται σε θερμικό σοκ

* Καλές ηχομονωτικές ικανότητες

* Τρίβεται και λειαίνεται με μηχάνημα ή χειροκίνητα (πήχη) προκειμένου να ακολουθήσει στεγανοποίηση

* Εξαιρετική διάχυση υδρατμών

* Υψηλή αντοχή στην πίεση και τις μηχανικές καταπονήσεις