Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πετροβάμβακας Smart Roof Top

Η Smart Roof Top δωμάτων είναι μια σκληρή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα.

Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, καθώς και για την πυροπροστασία δωμάτων. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή με όλων των ειδών τα στεγανοποιητικά υλικά, για επισκέψιμα και μη επισκέψιμα δώματα. Η τοποθέτηση του γίνεται εύκολα είτε σε βάση από σκυρόδεμα είτε σε κατασκευές από μεταλλικό προφίλ. 

Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες με αντοχή στη συμπίεση 50 kPa, υδρόφοβο, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές. Οι διαστάσεις του δεν μεταβάλλονται όταν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι έντονες.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πυροπροστασία - Κατηγορία αντίδρασης σε φωτιά A1, άκαυστο υλικό
  • Θερμομόνωση - Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,038 W/mK
  • Ηχομόνωση - Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού
  • Αντοχή στη συμπίεση 70 kPa
  • Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός 
  • Αντοχή στη γήρανση 
  • Το υλικό καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής, ασφαλείας και περιβάλλοντος
  • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση

 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και δυνατότητα να αποκτήσετε πλήρη τεχνικά φυλλάδια και δηλώσεις απόδοσης του προϊόντος, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

http://ww.knaufinsulation.gr/proionta/smarwtroof-top