Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

POLIPLUS XXLight

Το ελαφροσκυρόδεμα POLIPLUS XXLight παρέχει:

* Τελική επίστρωση σε δάπεδα για την απ\' ευθείας επικόλληση της επικάλυψης του δαπέδου

* Πλήρη θερμομόνωση καθώς και ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων.

* Ενιαία διάστρωση χωρίς θερμικές γέφυρες παρέχοντας μια συμπαγή και ομοιογενή στρώση

* Γεμίσματα σε δάπεδα

* Αντισεισμική προστασία

* Συμπεριφέρεται σαν δομικό υλικό και δεν υπόκειται σε θερμικό σοκ

* Καλές ηχομονωτικές ικανότητες

* Τρίβεται και λειαίνεται με μηχάνημα ή χειροκίνητα (πήχη) προκειμένου να ακολουθήσει στεγανοποίηση

* Εξαιρετική διάχυση υδρατμών

* Υψηλή αντοχή στην πίεση και τις μηχανικές καταπονήσεις

 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Μιας στρώσης θερμομονωτικά υποστρώματα, (δάπεδα και/ή υπόγεια) για απευθείας επικόλληση:

* Κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων, τεχνικών λίθων και προ-γυαλισμένων μαρμάρων & πλωτών παρκέ

* Παρκέ, μετά την τοποθέτηση λεπτής στρώσης κονιαμάτων φινιρίσματος

Ενδιάμεση θερμομονωτική στρώση – γέμισμα (δάπεδα και/ή υπόγεια)

* Σύστημα εξομάλυνσης

* Κάτω από τσιμεντοκονίες

* Κάτω από αυτό-επιπεδούμενες τσιμεντοκονίες

* Κάτω από σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης (ακόμα & με απευθείας τοποθέτηση του κυκλώματος)

* Εξομάλυνση θολωτών δαπέδων

* Κάτω από βιομηχανικά δάπεδα

* Κάτω από ασφαλτικές μεμβράνες

Θερμομόνωση οροφής, με απευθείας τοποθέτηση της στεγανοποίησης

* Κεκλιμένες στέγες

* Δώματα με ή χωρίς κατασκευή κλίσεων

* Θολωτές οροφές

* Τραπεζοειδής μεταλλική οροφή και δάπεδο

* Οροφή αμιαντο-τσιμέντου (εγκιβωτισμός)

 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΤοPOLIPLUS BLU λόγω της υψηλής θερμικής αγωγιμότητας του λ=0,103 W/mk και της εξαιρετικής διαπνοής του μ=21.04, προορίζεται ως εννιαία χυτή θερμομονωτική στρώση, μεταβλητού πάχους, εξασφαλίζοντας τον απαιτούμενο συντελεστή θερμικής αντίστασης \"R\" και θερμοπερατότητας \"Κ\".

Λόγω της εξαιρετικής διαπνοής του προορίζεται για συστήματα δυναμικής και διαπνέουσας μόνωσης.

Εξασφαλίζει υψηλή επιφανειακή συμπύκνωση με αποτέλεσμα να είναι ιδανικό για την απευθείας τοποθέτηση της στεγανοποίησης.