Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συνέντευξη του Αργύρη Ανδρέου, Προέδρου του ΠΣΕΜ

Τι σημαίνει μονωτικός μανδύας για τις κατοικίες τα κτίρια και ποια επιδέχονται βελτιώσεων- υπάρχουν προϋποθέσεις;

Με τον όρο μονωτικό μανδύα κτιρίου εννοούμε την θερμομόνωση ενός κτιρίου στην οροφή και στην εξωτερική τοιχοποιία (θερμοπρόσοψη) ο οποίος ουσιαστικά μειώνει τη μετάδοση θερμότητας από και προς το εσωτερικό του.

Κατά τους χειμερινούς μήνες μειώνει το ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα χάνεται από το κτίριο, ενώ αντίθετα τους καλοκαιρινούς μήνες τον ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα εισέρχεται σε αυτό.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κατανάλωση ενέργειας, με την οποία τροφοδοτούνται τα διάφορα τεχνητά συστήματα για τη θέρμανση ή την ψύξη ενός χώρου, να μειώνεται και παράλληλα τα οικονομικά οφέλη για τον διαμένοντα να γίνονται άμεσα αντιληπτά.

Φυσικά θα πρέπει οποιοσδήποτε θελήσει να προχωρήσει σε παρεμβάσεις με σκοπό να επιτύχει την αποδοτικότερη ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου , προηγουμένως να λάβει υπόψη του, τους βασικότερους παράγοντες που προκαλούν τις θερμικές απώλειες, όπως για παράδειγμα την τοποθεσία, τον προσανατολισμό του κτιρίου μέσα στον περιβάλλοντα χώρο, το μέγεθος των επιφανειών που είναι άμεσα εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες σε συνάρτηση με τον όγκο του κτιρίου και το είδος των ανοιγμάτων που έχει (ενεργειακά κουφώματα).

Συνεπώς για την σωστή θερμομόνωση ενός κτιρίου θα πρέπει να εξετάζονται μία σειρά παραγόντων που αφορούν το συγκεκριμένο κτίριο.

Ποια είναι τα υλικά που συμβάλλουν καθοριστικά στην ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων;

Η επιλογή των κατάλληλων δομικών υλικών στην κατασκευή ενός κτιρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διαθέσιμη μεγάλη γκάμα υλικών που μπορεί να επιλεγεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου , αρκεί να διαθέτουν πιστοποίηση από τους ισχύον κανονισμούς και η εφαρμογή τους να γίνεται από πιστοποιημένα συνεργεία, τομέας που ο ΠΣΕΜ επενδύει συνεχώς με δράσεις που οργανώνει από την ίδρυσή του σχεδόν, έως και σήμερα.

Πως μπορεί η θερμομόνωση να συμβάλλει στην αναβάθμιση της αξίας των ακινήτων και ποιες καινοτομίες έχουν αλλάξει την αγορά στον τομέα αυτό (τι θεωρείτε δηλαδή παρωχημένο και τι νέο «επαναστατικό» );

Η θερμομόνωση αποτελεί την πιο σημαντική εργασία εξοικονόμησης ενέργειας σε μια κατοικία αφού έχει ως αποτέλεσμα τη συντριπτική μείωση του ετήσιου κόστους θέρμανσης και ηλεκτρισμού.

Έτσι κάθε ακίνητο το οποίο θέλει να μισθωθεί ή να πουληθεί και βάσει νομοθεσίας υποχρεούνται στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου. Όσο πιο ψηλός ο βαθμός του , τόσο λιγότερα είναι τα λειτουργικά του έξοδα και κατά συνέπεια αναβαθμίζεται και η αξία του.

Τα τελευταία χρόνια η αγορά στο τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης εξελίσσεται ραγδαία. Έχουν δημιουργηθεί νέα, ολοκληρωμένα, πιστοποιημένα συστήματα και προϊόντα τα οποία προσφέρουν υψηλές επιδόσεις, ταχύτητα, ασφάλεια και ευελιξία.

Που βρισκόμαστε από πλευράς «Καθορισμού των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων» και στην «κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» Μετά την αναθεώρηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και την κατάρτιση εθνικού σχεδίου για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, η εφαρμογή των μέτρων βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην Ελλάδα.

Ποια είναι τα κριτήρια για τα ΖERO ENERGY BUILDING;

Το κτίριο ΖΕΒ (Zero Energy Building) είναι ένα κτίριο εξαιρετικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, του οποίου η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται ένας ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός, μόνωση υψηλής απόδοσης , συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών διαχείρισης ενέργειας.

Ποιος είναι ο ρόλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου εταιριών Μόνωσης (ΠΣΕΜ);

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ) φέρει κομβικό ρόλο στον κλάδο της μόνωσης στην Ελλάδα, διατηρώντας ενεργή παρουσία για πάνω από 30 χρόνια.

Ως επίσημο συλλογικό όργανο, η δράση του εστιάζει σε διάφορες κατευθύνσεις, με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και την ανάπτυξη του κλάδου συνολικά.

Ο Σύνδεσμος λειτουργεί ως φωνή των εταιρειών μόνωσης, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και διεκδικώντας λύσεις από αρμόδιους φορείς. Προωθεί τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση κοινών στρατηγικών για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. Διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια και ημερίδες, διασφαλίζοντας ότι τα μέλη του παραμένουν ενήμερα για τις τελευταίες εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες και τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο.

Ο ΠΣΕΜ έχει θέσει ως ύψιστο στόχο την πιστοποίηση των μελών του, διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία των καταναλωτών, διοργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για την κατάρτιση και επιμόρφωση τεχνιτών στον κλάδο της μόνωσης.

Ο ΠΣΕΜ αποτελεί έναν αξιόπιστο και δραστήριο φορέα στον κλάδο της μόνωσης, η συμβολή του οποίου είναι απαραίτητη για την εξέλιξη και την υγιή ανάπτυξη του κλάδου.