Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζητήστε προσφορές για μόνωση από τα μέλη του ΠΣΕΜ

Συμπληρώνοντας την άιτηση θα εμφανιστούν στην οθόνη σας οι πλησιέστερες εταιρίες και οι μονωτές μέλη του ΠΣΕΜ για να επιλέξετε. Παράλληλα θα αποσταλεί σ' αυτούς μήνυμα για να επικοινωνήσουν μαζί σας.

Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.