Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αίτηση εγγραφής στον ΠΣΕΜ

Παρακαλώ όπως εγγράψετε την ως άνω εταιρία την οποία εκπροσωπώ, ως μέλος στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ (Π.Σ.Ε.Μ).

Διαβάστε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ.


Το ποσό εγγραφής ανέρχεται σε 100,00€ και της ετήσιας συνδρομής ανέρχεται σε 150,00€ (για ατομικές εταιρίες), 250,00€ (για εταιρίες Ε.Π.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε) και 400,00€ (για εταιρίες Α.Ε, Α.Ε.Β.Ε, Α.Ε.Ε, Α.Β.Ε.Ε) και αποστέλλεται στην Εθνική Τράπεζα αρ.λογ/σμού 099/965050-47.