Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ISOMAT SL-17

Ιδιότητες

Το Isomat® SL 17 είναι ένα έτοιμο προς χρήση, επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό υλικό, χωρίς διαλύτες. Μετά το στέγνωμά του παρέχει υψηλή ελαστικότητα, στεγανότητα και υδρατμοπε-ρατότητα.

 

Πεδία εφαρμογής

Το Isomat® SL 17 χρησιμοποιείται για τη χωρίς αρ-μούς και ενώσεις στεγάνωση επιφανειών που πρό-κειται να επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια, σε υ-γρούς χώρους, όπως μπάνια, ντουζιέρες κλπ.

Κατάλληλο για επιφάνειες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, μοριοσανίδα κλπ.

Δεν είναι κατάλληλο για χώρους που βρίσκονται υ-πό μόνιμη υδροστατική πίεση.