Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

AQUAMAT-FLEX

Ιδιότητες

To ΑQUAMAT-FLEX είναι ένα εύκαμπτο, επαλει-

φόμενο, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών. Απο-

τελείται από μία τσιμεντοειδούς βάσης κονία (συ-

στατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωμα (συστα-

τικό Β). Μετά την πήξη του σχηματίζει μία μεμβρά-

νη χωρίς αρμούς και ενώσεις, που προσφέρει τα

εξής πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών.
  • Πλήρη στεγάνωση ακόμη και σε πίεση έως 7 αtm κατά DIN 1048.
  • Ατμοπερατότητα.
  • Καταλληλότητα για δεξαμενές πόσιμου νερο καθώς και για την εφαρμογή σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα μέ τις απαιτήσεις της W-347, ΕΡΑ 330.5 και ΕΡΑ 110.2.
  • Αντοχή σε γήρανση.
  • Πρόσφυση σε υγρές επιφάνειες χωρίς προηγούμενο αστάρωμα.
  • Εύκολη και οικονομική εφαρμογή.

 

Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για τη στεγάνωση επιφανειών από

σκυρόδεμα, σοβά, τούβλο, τσιμεντόλιθο, μωσαϊκό

κλπ., που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιά-

σουν τριχοειδείς ρωγμές. Είναι ιδανικό για τη στε-

γάνωση ταρατσών, μπαλκονιών και υγρών χώρων

(μπάνια, κουζίνες κλπ.) που πρόκειται να καλυ-

φθούν με πλακίδια. Επίσης χρησιμοποιείται για τη

στεγάνωση ανεστραμμένων δωμάτων, υπόγειων

δεξαμενών, ζαρντινιερών κλπ. Μπορεί ακόμη να

εφαρμοσθεί και για τη στεγάνωση υπογείων,

εσωτερικά ή εξωτερικά, έναντι υγρασίας ή νερού

υπό πίεση.