Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

NaturBoard POD EXTRA

Η NaturBoard POD EXTRA δαπέδων είναι μια πολύ σκληρή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα.

Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες με συμπιεστότητα CP2, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές, ειδικό για πλωτά δάπεδα.

Το προϊόν προορίζεται για προστασία από κτυπογενείς θορύβους σε κατασκευές ψευδοδαπέδων, πλωτών δαπέδων, για θερμομόνωση και πυροπροστασία.

Εγκατάσταση σε συστήματα με Τσιμεντοκονία

Είναι ιδανικό για εγκατάσταση κάτω από υγρές τσιμεντοκονίες και για αναμενόμενα, ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία μέχρι 10kPa.

Εγκατάσταση σε Ξηρά δάπεδα

Μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί κάτω από ξηρά τσιμεντοκονία ή φύλλα γυψοσανίδας ή τσιμεντοσανίδας είτε και φύλλα μοριοσανίδας d > 22mm, δεχόμενο φορτία μέχρι 1,5kPa. 

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πυροπροστασία - Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1, άκαυστο υλικό
  • Θερμομόνωση - Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,039 W/mK
  • Ηχομόνωση - Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού


 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και δυνατότητα να αποκτήσετε πλήρη τεχνικά φυλλάδια και δηλώσεις απόδοσης του προϊόντος, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

http://www.knaufinsulation.gr/proionta/naturboard-pod-extra