Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Θερμομόνωσης Πυλωτής

1.ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΥΛΩΤΗΣ

Οι πυλωτές χρειάζονται θερμομόνωση όπως και τα δώματα (ταράτσες), λόγω των ρευμάτων αέρα που δημιουργούνται.

 

Το αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχει σωστή θερμομόνωση της πυλωτής, είναι να χάνετε ένα σωρό χρήματα από ενεργειακές απώλειες καθώς και η πλήρης έλλειψη θερμικής άνεσης.

Επιπρόσθετα συνήθως δημιουργούνται συμπυκνώσεις υδρατμών, (σε πυλωτές χωρίς θερμομόνωση), που μπορούν να πάρουν ακραία μορφή και να έχετε νερά συσσωρευμένα πάνω στο πάτωμα (κυρίως στην περίμετρο του σπιτιού).

 

Φυσικά η συμπύκνωση είναι ο προάγγελος της μούχλας, η οποία σχεδόν σίγουρα θα εμφανιστεί κάτω από τέτοιες συνθήκες επιδεινώνοντας τη κατάσταση.

 

Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται με εξωτερική θερμομόνωση ή ενίσχυση της υπάρχουσας και ταυτόχρονη εφαρμογή (όπου είναι δυνατόν), των θερμομονωτικών ελαφροσκυροδεμάτων της σειράς Therbobeto.

 

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

 

Για την μόνωση της πυλωτής, γίνεται εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

  1. Κατάλληλη προεργασία του υποστρώματος, ώστε να διασφαλιστεί η καλή επικόλληση του συστήματος.

  2. Ακολουθεί η εφαρμογή του υλικού συγκόλλησης με σπάτουλα ή μηχανή. Κατευθείαν τοποθετούνται οι μονωτικές πλάκες (διογκωμένης ή εξιλασμένης πολυστερίνης). Κάθε επόμενη σειρά τοποθετείται περίπου μισή πλάκα μετατοπισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αρμοί. Τυχόν υλικό συγκόλλησης στα πλάγια των πλακών πρέπει να αφαιρείται για την αποτροπή δημιουργίας ρωγμών.

  3. Οι τοποθετημένες πλάκες παραμένουν για 1 ημέρα περίπου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής σκληρότητα του υλικού συγκόλλησης. Στη συνέχεια, ακολουθεί η αγκύρωση των πλακών με ειδικά βύσματα.

  4. Μετά από πάροδο 2-3 ημερών εφαρμόζεται το υλικό ενίσχυσης στις μονωτικές πλάκες. Διατίθεται ανόργανο και οργανικό για τον εγκιβωτισμό του πλέγματος. Το αντιαλκαλικό πλέγμα εγκλωβίζεται στη νωπή στρώση ενίσχυσης με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων του κατά 10cm. Το συνολικό πάχος της στρώσης ενίσχυσης ανέρχεται σε 3-4mm για ανόργανο και 2-3mm για οργανικό υλικό.

  5. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται υλικό υπόβασης στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε ανόργανο υλικό ενίσχυσης ή στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε οργανικό υλικό αλλά χρειάστηκε να παραμείνει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς το τελικό επίχρισμα. Το υλικό υπόβασης συνιστάται να χρωματίζεται στην απόχρωση του επιχρίσματος.

  6. Ως τελικό στάδιο του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης είναι η εφαρμογή του προχρωματισμένου επιχρίσματος με μηχανή ή σπάτουλα.Σε καινούργιες κατασκευές, κρίνεται απαραίτητο να γίνει και εφαρμογή των θερμομονωτικών ελαφροσκυροδεμάτων Therbobeto στο δάπεδο πάνω από τη πυλωτή, για επιπλέον ενίσχυση της θερμομόνωσης αλλά και για να παρέχουμε στο δάπεδο και ηχομόνωση.

Θερμομόνωσης Πυλωτής

Εταιρία παραγωγής

factory icon ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΟΝΩΣΗ ΑΒΕΤΕ
address icon ΑΘΗΝΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ
telephone icon 2221079950, 2106255780
2221079700, 2106256780
website icon https://www.andreoy.gr/
info@andreoy.gr