Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

WATERPLUG

Περιγραφή

Waterplug : μείγμα υδραυλικών τσιμέντων, επιλεγμένης χαλαζιακής άμμου και πρόσμικτων. Οταν αναμυγνύεται με καθαρό νερό

WATREPLUG γίνεται ένα εξαιρετικά ταχύπηκτο, σφραγιστικό κονίαμα έτοιμο για χρήση.

 

Χρήσεις

Αμεση σφράγιση όλων των διαρροών ή/ και διαβρώσεων ακόμη και σε συνθήκες υψηλών πιέσεων από ρηγματώσεις, αρμούς και τρύπες σε οποιαδήποτε κατασκευή από μπετόν ή τοιχοποιία όπως : φράγματα

 

Πλεονεκτήματα

Σφραγίζει αμέσως όλες τις διαρροές νερού ακόμη και υπό υψηλή πίεση.

Μη τοξικό, πρέπει να αναμυγνύεται μόνο με νερό.

Εύκολο στη χρήση, δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή ιδιαίτερη επιδεξιότητα. Διαστέλλεται κατά την πήξη.

Αυτό εγγυάται την στεγανοποίηση για απεριόριστο χρόνο. Λόγω της τσιμεντούχου βάσης, το WATERPLUG έχει τέλεια πρόσφυση πάνω σε μπετόν, τούβλα, κλπ.

Αυτό είναι επίσης εγγύηση για στεγανοποίηση απεριορίστου χρόνου.

Αμεση απόκτηση των μηχανικών ιδιοτήτων οι αγκυρώσεις μπορούν να δεχθούν άμεση καταπόνηση.

Το WATERPLUG δεν περιέχει συστατικά που ενεργοποιούν την διάβρωση.