Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

THOROSEAL

Περιγραφή

 • THOROSEAL : μείγμα τσιμέντων Portland επιλεγμένης χαλαζιακής άμμου και πρόσμικτων.
 • Η κοκκομετρική σύνθεση των αδρανών είναι με ακρίβεια καθορισμένη.
 • Σε ρευστή κατάσταση, μετά από ανάμειξη με καθαρό νερό ή μείγμα ACRYL-60 και καθαρού νερού, το THOROSEAL μπορεί εύκολα να εφαρμοσθεί με μια βούρτσα της Thoro, μικρή, με κοντάρι ή εκτοξευτήρα.

Χρήσεις

 • Στεγανοποιητικό επίχρισμα για μπετόν και τοιχοποιίες.
 • Το THOROSEAL είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
 • Για στεγανοποίηση δαπέδων και τοίχων σε ντουζιέρες, μπάνια, τουαλέτες και λοιπούς χώρους υγιεινής, πριν την τοποθέτηση της τελικής επιφάνειας (πλακάκια).
 • Δεξαμενές νερού, τούνελ, θεμέλια και υπόγεια μπορούν να στεγανοποιηθούν για απεριόριστο χρόνο χρησιμοποιώντας το THOROSEAL.
 • Σαν υπόστρωμα για THOROSEAL SPM ή άλλα παρόμοια υλικά.
 • Σαν εξομαλυντική στρώση επιφάνειας κάτω από QUICKSEAL, THOROLASTIC, THOROSHEEN

Πλεονεκτήματα

 • Λόγω της τσιμεντούχου βάσης το THOROSEAL έχει τέλεια πρόσφυση πάνω σε πέτρα, τούβλα, μπετόν, σοβά κλπ.
 • Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας υδροβολή ή αμμοβολή. Δεν συνιστώνται χημικές μέθοδοι.
 • Τέλος η επιφάνεια πρέπει να καθαρισθεί με καθαρό νερό για να απομακρυνθούν σκόνες και χαλαρά τμήματα.
 • Ολες οι κατεστραμμένες επιφάνειες και οι αρμοί πρέπει να επισκευασθούν με STRUCTURITE ή WATERPLUG