Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

THOROSEAL PM

 

Το Thoroseal PM αναμειγνύεται με 6 lt

καθαρό νερό ή μείγμα Acryl-60 και νερό

και σχηματίζει ένα στεγανοποιητικό

επίχρισμα που διαστρώνεται εύκολα με

βούρτσα.

Χρήσεις

Για στεγανοποίηση επιφανειών από

σκυρόδεμα ή τούβλα.

Το Thoroseal PM είναι κατάλληλο για

εσωτερική και εξωτερική χρήση, πάνω ή

κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Πλεονεκτήματα

• Στεγανοποιεί χωρίς να δημιουργεί

φράγμα υδρατμών.

• Αντέχει σε θετική και α