Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

THORO SWELL STRIP

Περιγραφή Προϊόντος

Το THORO SWELL STRIP είναι μία υδροδιογκούμενη ταινία, κατασκευασμένη από ένα συνδυασμό καουτσούκ και υδροδιογκούμενων πολυμερών, η οποία επαναδιογκώνεται όταν έρθει σε επαφή με νερό, κατάλληλη για τη μόνιμη σφράγιση κατασκευαστικών αρμών σε κατασκευές από σκυρόδεμα.

Χρήσεις

- Σφράγιση αρμών έναντι εισροής νερού σε:

- Το THORO SWELL STRIP 2010 χρησιμοποιείται σε:

- Οριζόντιους και κάθετους αρμούς.

- Κατασκευαστικούς αρμούς σε έγχυτα στοιχεία από σκυρόδεμα.

- Αρμούς μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων

- Το THORO SWELL STRIP 2005 χρησιμοποιείται σε:

- Οριζόντιους και κάθετους αρμούς.

- Αρμούς μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων.

- Διατρήσεις σωλήνων.

- Πασσάλους σχήματος H.

- Αρμούς σκυροδέματος -χάλυβα.

Για τυχόν εφαρμογές που δεν αναφέρονται σε αυτό το σημείο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο THORO.

Πλεονεκτήματα

• Αντοχή

- Μόνιμη υδροδιογκούμενη ικανότητα.

- Παραμένει μόνιμα εύκαμπτο.

- Προσαρμόζεται στην κίνηση αρμών και κατασκευών.

- Καλή αντοχή σε χημικά, ιδιαίτερα έναντι ελαίων, λιπαρών στοιχείων και πετρελαίου.

- Μεγάλη αντοχή έναντι πίεσης νερού.

- Καθυστέρηση διόγκωσης με ενσωματωμένη χημικό μηχανισμό (όχι με χρήση επιχρισμάτων επιβράδυνσης) που αποτρέπει ζημίες σε νωπό σκυρόδεμα

• Εύκολη εφαρμογή

- Εφαρμόζεται με την κολλητική ουσία ενός συστατικού THORO SWELL PASTE ή με κάρφωμα.

- Δεν απαιτείται συγκόλληση.

• Οικονομία

- Μεγάλη γκάμα εφαρμογών.

- Δεν απαιτείται αλληλοεπικάλυψη στο τέλος των ρολών.

• Φιλικό προς το περιβάλλον

- Δεν διαλύεται σε νερό.