Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

THORO® MACROMIX

Χρήσεις

 • Για την ανακαίνιση τοιχοποιίας που υπόκειται σε
 • ανερχόμενη υγρασία.
 • Για την αποφυγή της εξάνθισης αλάτων σε
 • επιφάνειες από σκυρόδεμα και σε τοιχοποιία.
 • Για την αποτροπή της εμφάνισης υγρασίας σε
 • τοίχους, που πέραν του ότι είναι ανθυγιεινοί,
 • είναι ακαλαίσθητοι και συνεπάγονται τη
 • δημιουργία μυκήτων και μούχλας.
 • Δίνει στους τοίχους την απαιτούμενη
 • θερμοχωρητικότητα, ώστε να αποφεύγεται η
 • συρρίκνωση της επιφάνειας.