Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ PVC

Στεγανοποιούνται:

· Ταράτσες και κεκλιμένες στέγες από μπετόν

· Μεταλλικές και ξύλινες στέγες

· ROOF GARDEN ο

· Στεγανολεκάνες κτιρίων

· Εργα υποδομής, υδραυλικά έργα

 

Πλεονεκτήματα

· «Ανεξάρτητη» και επομένως χωρίς τάσεις

και τριβές τοποθέτηση των μεμβρανών στις

επίπεδες στέγες με ειδική πάκτωση μόνο στα

στηθαία.

· Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή ανεξάρτητη

από τις καιρικές συνθήκες.

Τα μεμονωμένα φύλλα της μεμβράνης

συγκολλούνται μεταξύ τους με θερμό αέρα

ή ειδικό διαλύτη σε ένα εννιαίο και ανεξάρτητο

από τη φέρουσα κατασκευή στρώμα.

Είναι επίσης δυνατή και σημειακή μηχανική

στερέωση.

· Ιδανικό υλικό για επισκευή κατεστραμμένης

στεγάνωσης στέγης, χωρίς αποξήλωση των

προγενέστερων υλικών.