Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

MASTICGUM

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα και βάσεις και διάφορα διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα πετρελοειδή.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το MasticGum έχει τέλεια πρόσφυση σε επιφάνειες όπως μπετόν, μέταλλο ή ξύλο. Χρησιμοποιείται για το σφράγισμα αρμών και σαν συμπληρωματικό σφραγιστικό υλικό σε δύσκολα σημεία επικόλλησης ασφαλτικών μεμβρανών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίζεται η επιφάνεια και εφαρμόζεται το MasticGum εν ψυχρώ με σπάτουλα. Αναφέρεται ενδεικτική κατανάλωση 0,15-0,20 kg ανά τρέχον μέτρο αρμού διαστάσεων 10x20mm .

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το MasticGum δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε φλόγα (φλόγιστρα, τσιγάρα κλπ.) Τα δοχεία πρέπει να είναι ερμητικά κλειστά.

 

ΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Πυκνότητα στους 15° C

Αντοχή στην επίδραση διαλυμάτων και οξέων

Σημείο ανάφλεξης (Abel Closed Cup)

Ιξώδες κατά Brookfield στους 40° C

Ποσοστό στερεού υπολείμματος

Αντοχή σε θερμοκρασία

Ευκαμψία στο κρύο

Επιμήκυνση στο σημείο θραύσης

Ελαστική επαναφορά

1,25-1,30 gr/cm³

καλή

40° C min

7000-9000 cps

85-90 %

120° C

-10° C

> 150 %

10-15 %