Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

EshaVent - Εξαεριστική και Στεγανωτική Μεμβράνη: 2 σε 1!

Περιγραφή/Χαρακτηριστικά

Παράγεται από τροποποιημένη με SBS άσφαλτο (-15 °C), και ειδικά πρόσθετα, που προσδίδουν στη μεμβράνη αυτοκόλλητες ιδιότητες, και άρα την ικανότητα να συγκολλάται εύκολα στο καταλλήλα διαμορφωμένο υπόστρωμα, χωρίς τη χρήση φλογίστρου.

Η μεμβράνη ESHAVENT, έχει συνολικό βάρος 1,9 kg/m2, οπλισμό υαλοπίλημα, άνω επικάλυψη χαλαζιακή άμμο και κάτω επικάλυψη από πλήρως επικολλημένο διάτρητο φύλλο αλουμινίου ή διάτρητο υαλοπίλημα. Οι οπές στο φύλλο αλουμινίου ή το υαλοπίλημα επιτρέπουν στο αυτοκόλλητο ασφαλτικό μείγμα να κολλήσει σημειακά στο υπόστρωμα.

Η ιδιαίτερη αυτή κατασκευή της επιτρέπει στη μεμβράνη ESHAVENT να λειτουργεί, κατά πρώτον, ώς εξαεριστική στρώση, διότι επιτρέπει την κυκλοφορία των υδρατμών κάτω από το τμήμα της επιφάνειάς της το οποίο δεν είναι επικολλημένο στο υπόστρωμα, και κατά δεύτερον, ώς στεγανωτική στρώση.

Εφαρμογές

  • Σαν αυτόνομο στεγανωτικό σύστημα, γιατί είναι ταυτόχρονα και εξαεριστική και στεγανωτική στρώση. Χρειάζεται, βέβαια κάποιο υλικό προστασίας επάνω της (π.χ. βότσαλο, πλακάκι) γιατί δεν έχει επικάλυψη αυτοπροστασίας.
  • Σαν πρώτη στεγανωτική και εξαεριστική στρώση, σε σύστημα στεγάνωσης με δύο ασφαλτικές μεμβράνες, για στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων

Σε επισκευές στεγάνωσης