Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

EshaPer-Al - Εξαεριστική Μεμβράνη με Επικάλυψη Αλουμινίου

Περιγραφή/Χαρακτηριστικά

Είναι διάτρητη μεμβράνη, συνολικού βάρους 1,5 kg/m2, με οπλισμό υαλοπίλημα, άνω επικάλυψη χαλαζιακή άμμο και κάτω επικάλυψη διάτρητο φύλλο αλουμινίου.

Οι οπές στο φύλλο αλουμινίου επιτρέπουν τη σημειακή κόλληση στο υπόστρωμα των στεγανωτικών μεμβρανών που υπέρκεινται της ESHAPER-AL σε ένα στεγανωτικό σύστημα.

Η ιδιαίτερη αυτή κατασκευή της, καθιστά τη μεμβράνη ESHAPER-AL εξαεριστική στρώση, διότι επιτρέπει την κυκλοφορία των υδρατμών κάτω από τη μάζα της και αποκλείει τη δημιουργία φουσκωμάτων στη στεγάνωση.

Εφαρμογές

  • Σαν εξαεριστική στρώση, σε σύστημα στεγάνωσης με μία ή δύο ασφαλτικές μεμβράνες, για στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων

Σα στρώση σημειακής επικόλλησης σε στεγανωτικό σύστημα μίας ή δύο ασφαλτικών μεμβρανών.