Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

EshaGum Antiroot (APP -10 °C) - Αντιριζική Στεγανωτική Ασφαλτική Μεμβράνη

Περιγραφή/Χαρακτηριστικά

Η αντιριζική προστασία επιτυγχάνεται με την προσθήκη του ειδικού αντιριζικού συστατικού Preventol B2 στο πλαστομερές ασφαλτικό μίγμα.

Μετά την τοποθέτησή της, η EshaGum Antiroot B2 αποτελεί μία ενιαία στοιβάδα, αδιαπέρατη σε όλες τις διαστάσεις της στις ρίζες των φυτών.

Η EshaGum Antiroot B2 παράγεται από ειδικούς τύπους ασφάλτου και επιλεγμένα πολυμερή υλικά, με βάση το ατακτικό πολυπροπυλένιο (APP), με αποτέλεσμα η μεμβράνη να παρουσιάζει άριστη ελαστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες (-10 °C) και υψηλή αντοχή στη γήρανση. Επίσης, φέρει οπλισμό από πολυεστερικό ύφασμα υψηλών αντοχών και έχει άνω και κάτω επικάλυψη λεπτό φύλλο πολυαιθυλενίου.

Εφαρμογές

  • Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων φυτεμένων δωμάτων

Στεγανοποίηση εξωτερικής επιφάνειας υπογείων κατασκευών, οι οποίες έρχονται σε επαφή με φύτευση