Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

EXTRALAC PRIMER

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα και βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα πετρελοειδή.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Έχει τέλεια πρόσφυση σε επιφάνειες όπως μπετόν, μέταλλο ή ξύλο. Χρησιμοποιείται για το αστάρωμα της επιφάνειας πριν την εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης ή θερμής ασφάλτου. Είναι απαραίτητο για τη μόνωση κατακόρυφων τμημάτων και ικριωμάτων. Επίσης χρησιμοποιείται σαν υγρομονωτικό υλικό για τοίχους, θεμέλια, σωλήνες ή μεταλλικές δεξαμενές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαρίζεται η επιφάνεια και εφαρμόζεται το EXTRALAC PRIMER εν ψυχρώ με βούρτσα, πινέλο, ρολλό ή ψεκαστική μηχανή. Η κατανάλωση του είναι 0,2 - 0,25 kg/m2 ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Δεν πρέπει να εφαρμόζεται κοντά σε φλόγα (φλόγιστρα, τσιγάρα κ.λ.π.).