Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

EXTRACOAT

ΧΡΗΣΕΙΣ

Αποτελεί υλικό κατάλληλο για δημιουργία φράγματος υδρατμών, για μονώσεις θεμελίων, δαπέδων, τοίχων, επιπέδων και κεκλιμένων στεγών.
Χρησιμοποιείται επίσης σαν υπόστρωμα για την εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών με χρήση οξειδωμένης ασφάλτου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται αυτούσιο ή αραιωμένο με νερό, με βούρτσα, ρολλό ή με πιστόλι ψεκασμού. Η κατανάλωση του είναι περίπου 0,5 - 1 kg/m2 ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας.