Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Austroplan FVK 15 - Θερμοπλαστική Μεμβράνη Πολυολεφίνης (FPO AGRU)

Περιγραφή/Χαρακτηριστικά

  • Είναι πολύ εύκαμπτη χωρίς να περιέχει πλαστικοποιητές
  • Έχει οπλισμό υαλόπλεγμα
  • Κατάλληλη για μηχανική στήριξη
  • Έχει μεγάλη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
  • Ανθεκτική στη φλόγα
  • Δίχρωμη (signal layer)
  • Πάχος 1.5 mm
  • Ρολό 2 m x 20 m

Εφαρμόζεται σε επίπεδα και επικλινή δώματα και μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερα (με έρμα) με μηχανική στήριξη στα στηθαία, ή να κολληθεί επάνω στο υπόστρωμα με ειδική κόλλα. Η κόλληση στις ραφές γίνεται με πιστόλι θερμού αέρος