Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

THOROGRIP

Χρήσεις

  • Για στερέωση κικλιδωμάτων υποστηλωμάτων πινακίδων κ.λ.π.
  • Για πάκτωση σιδηροπλισμού
  • Για αγκύρωση μπουλονιών μηχανών

Πλεονεκτήματα

  • Πήζει γρήγορα
  • Διογκώνεται
  • Στερεοποιείται μέσα σε 15 min.
  • Σφραγίζει και στεγανοποιεί τον περιβάλλοντα χώρο.
  • Αναμειγνύεται μόνο με νερό/εύκολο στη χρήση.

Μπορεί να αναμειχθεί ακριβώς η ποσότητα που απαιτείται.