Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Θερμογραφήσεις κτιρίων

Η εταιρεία Ανδρέου α.ε. διαθέτει:

Τέσσερεις  level 1 πιστοποιημένους θερμογράφους.

Δύο level 2 πιστοποιημένους θερμογράφους.

Ένα πολιτικό μηχανικό.

Ένα μηχανολόγο μηχανικό.

Έναν ενεργειακό εκτιμητή.

Σε συνδυασμό με τη μεγάλη πείρα που διαθέτει όλο το παραπάνω προσωπικό στο χώρο της κατασκευής, και έχοντας επενδύσει στον κατάλληλο και πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, τόσο στον τομέα των θερμικών καμερών όσο και στον τομέα των προγραμμάτων, για την ανάλυση των θερμικών εικόνων και τον υπολογισμό των ενεργειακών απωλειών,

μπορούμε να δώσουμε λύσεις.

 

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΕ

•Εντοπισμός υγρασίας.

•Εισροή υδάτων σε δώμα.

•Εισροή υδάτων σε τοιχοποιία.

•Εντοπισμός διαρροών στο υδραυλικό σύστημα του κτιρίου.

•Εντοπισμός και έλεγχος εγκιβωτισμένων σωληνώσεων.

•Έλεγχος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

•Έλεγχος μηχανολογικού εξοπλισμού.

•Έλεγχος πληρότητας της μόνωσης.

•Έλεγχος απόδοσης της μόνωσης.

•Έλεγχος κυκλοφορίας αέρα.

•Έλεγχος διαρροών αέρα.

•Αποτύπωση ενεργειακών απωλειών σε θερμικές εικόνες.

•Εκτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας μετά από επισκευή φθορών που εντοπιστήκαν ή μετά από θερμομόνωση δώματος ή θερμοπρόσοψης.

Θερμογραφήσεις κτιρίων

Εταιρία παραγωγής

factory icon ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΟΝΩΣΗ ΑΒΕΤΕ
address icon ΑΘΗΝΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ
telephone icon 2221079950, 2106255780
2221079700, 2106256780
website icon https://www.andreoy.gr/
info@andreoy.gr