Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΕΧΝΟΜΟΝΩΤΙΚΗ - Ν. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.