Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

StoHellas Γερ. Δρακόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ

Η Sto είναι ο εξειδικευμένος συνεργάτης για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων και αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα αυτό.

Η δημιουργία άριστων οικοδομικών έργων, η διατήρηση και η ενίσχυση της αξίας των κτισμάτων καθώς και η προστασία και η αισθητική τους αναβάθμιση, αποτελούν πρωταρχικής σημασίας στόχο για τη Sto.