Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

MONOSYS ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις 

  • Εφαρμογών θερμομόνωσης _ ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων

  • Εφαρμογές μονώσεων ( θερμομόνωση - στεγανοποίηση _ πυροπροστασία _ ηχομόνωση )

  • Βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

  • Σχεδιασμός _ Κατασκευή παθητικών κτηρίων