Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ Γ. & ΥΙΟΙ Α.Ε - ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ

Η εξέλιξη της εταιρίας μας συμπίπτει, αλλά αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι, της εξέλιξης του κλάδου της παραγωγής και διάθεσης διογκωμένης πολυστερίνης στην ελληνική αγορά.

Η εξέλιξη αυτή καλύπτει ιστορικά όλο το φάσμα: από την προετοιμασία του εδάφους με την κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής διογκωμένης πολυστερίνης και τη δημιουργία της πρώτης γραμμής παραγωγής, ως την ανάπτυξη της πλέον σύγχρονης, πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής στην Ν.Α. Ευρώπη, και τη διάθεση στην αγορά υλικών, πιστοποιημένων σύμφωνα με τα αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα στο πιο απαιτητικό εργαστήριο δοκιμών της Γερμανία, το ΜΡΑ. Σήμερα, η Πανμονωτική πρωταγωνιστεί ανάμεσα στις καλύτερες επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων διογκωμένης πολυστερίνης στην Ελλάδα.

Κυρίαρχο ρόλο στις επιλογές μας παίζει ο άνθρωπος. Αυτό ισχύει και από τον τρόπο που λειτουργούμε μέσα στην επιχείρηση, αλλά και από τις σχέσεις με τους συνεργάτες μας. Επίσης ισχύει, και από το πώς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μας απέναντι στο δομημένο περιβάλλον, στη διασφάλιση της ποιότητας ζωής στα κτίρια που ζούμε, αλλά και στη συμβολή των προϊόντων μας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά την οδηγία 89/106/EΚ που αφορά τα δομικά υλικά, αλλά και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 9451/208 του 2007, από τις 24 Μαΐου του 2008 δεν επιτρέπεται η παραγωγή, εμπορία και διάθεση θερμομονωτικών υλικών χωρίς σήμα συμμόρφωσης CE.

Ολοκληρώνοντας θεωρούμε ότι κυρίαρχο ρόλο παίζει, η επιθυμία μας να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Αυτό ισχύει για την έρευνα, το σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων μας, για τις οργανωτικές και λειτουργικές μας διαδικασίες αλλά και για την τεχνική υποστήριξη.