Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - MONOTECH

Η Monotech συστήθηκε το 1989 από έμπειρους πτυχιούχους τεχνικούς και έκτοτε δραστηριοποιείται με υπευθυνότητα στον τομέα της μόνωσης, έναν από τους πιο νευραλγικούς τομείς, που άπτονται των κατασκευών.

Με κύρια φιλοσοφία της την ολική κάλυψη των αναγκών των πελατών της, προσφέρει μεγάλο φάσμα από συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων με έμφαση στην πρόληψη από κάθε πιθανό ή απρόβλεπτο παράγοντα.

Μόνωση πριν και μετά

Στην Monotech, άξονας δράσης είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, που ξεκινά από ενδελεχή μελέτη με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου, επεκτείνεται σε συνεργασία με εγγυημένο αποτέλεσμα και καταλήγει σε ρόλο συμβουλευτικό, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την περάτωση των εργασιών μόνωσης. Η εμπειρία μας είναι χρήσιμη και σε περιπτώσεις εκπόνησης μελετών και προτεινόμενους σχεδιασμούς.

Για τη Monotech, μόνωση είναι όλες εκείνες οι ενέργειες, που γίνονται για την προστασία μιας κατασκευής από φυσικές και χημικές επιδράσεις του περιβάλλοντος. Ενέργειες που βρίσκουν εφαρμογή σε πολλά πεδία και που, μόνο αν λειτουργούν συμπληρωματικά από το στάδιο σχεδιασμού, μπορούν να δώσουν το μέγιστο αποτέλεσμα. Κάτω από αυτό το πρίσμα η Monotech προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις: από τη στεγανοποίηση ? θερμομόνωση τοιχίων, υπογείων, δωμάτων μέχρι την αποκατάσταση ιστορικών & μοντέρνων κτιρίων ή την προστασία και αποκατάσταση του σκυροδέματος και του οπλισμού του.