Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εισηγητικές Προτάσεις προς το ΚΑΠΕ για το πρόγραμμα “Χτίζοντας το Μέλλον”.

Εισήγηση- Προτάσεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Εταιρειών Μόνωσης σχετικά με το πρόγραμμα «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

 

Α) Σχετικά με την εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δώματα:

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως τα πάνελ που τοποθετούνται είτε τραυματίζουν τις υπάρχουσες μονώσεις κατά την πάκτωσή τους επί του δαπέδου της, είτε δεν επιτρέπουν την αποκατάσταση της στεγανότητας του δώματος που θα τοποθετηθούν (καθώς δυσκολεύουν έως και καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή μια νέας υγρομόνωσης) και μάλιστα για όσο χρονικό διάστημα θα είναι τοποθετημένα (περίπου για 30-40 έτη) είτε απλά καθιστούν πολύ δύσκολη την  εργασία αποκατάστασης της υγρομόνωσης του δώματος. Συνεπώς και για λόγους σχεδόν αυτονόητους θα πρέπει να σχεδιάζεται ο τρόπος τοποθέτησής τους έτσι ώστε να μην τραυματισθούν οι υπάρχουσες στεγανωτικές στρώσεις, και επίσης να γίνεται μελέτη και εφαρμογή μόνωσης με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον τα 30 έτη! Αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να τεθεί υπόψη της σχετικής επιτροπής (στα πλαίσια του προγράμματος) για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα δώματα. Προτείνουμε μάλιστα τη συμμετοχή του ΠΣΕΜ στην επιτροπή αυτή (για το συγκεκριμένο ζήτημα).

 

Β) Θεωρούμε πως η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται σε δύο παραμέτρους. Η πρώτη αφορά τις εκπτώσεις που θα προκύψουν από τις εθελοντικές συμφωνίες για τους καταναλωτές που θα θελήσουν να μπουν στο πρόγραμμα και η δεύτερη από την ποιότητα που θα επικαλείται το Πρόγραμμα ότι θα προσφέρεται μέσα από αυτό (Προδιαγραφές υλικών και πιστοποιημένα προϊόντα).

α) Όσο αφορά την πρώτη παράμετρο θεωρούμε ότι η επιτυχία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο αν η εθελοντική συμφωνία δε θα περιλαμβάνει όλη την αγορά. Σ’ αυτή την εποχή της οικονομικής κρίσης ήδη οι εταιρείες παραγωγής υλικών και εφαρμογής προσπαθώντας να επιβιώσουν πλειοδοτούν σε εκπτώσεις.  ΄Αρα για να εξασφαλισθεί η χαμηλότερη έκπτωση της αγοράς απαιτείται να εξασφαλίζεται μεγάλος τζίρος για τις συμμετέχουσες εταιρείες. Κανένα νόημα δε θα έχει γι’ αυτές αν όλη η αγορά είναι μέσα και το μερίδιο τζίρου που θα τους αναλογεί θα είναι το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο βέβαια θα συμβεί και με τον καταναλωτή που θα συνειδητοποιήσει γρήγορα ότι το πρόγραμμα δεν του εξασφαλίζει αυτό που του υπόσχεται.

 

Επομένως προτείνουμε ότι οι εθελοντικές συμφωνίες πρέπει να γίνουν μόνο με τους επαγγελματικούς φορείς και μέσω αυτών με τις εταιρείες μέλη τους και όχι με όλες τις εταιρείες χωριστά.

β) Όσον αφορά τη δεύτερη παράμετρο που αφορά την ποιότητα, πιστεύουμε ότι η εφαρμογή επίσης πρέπει να διέπεται από ποιότητα, διαφορετικά δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η συνολική ποιότητα. Για την εξασφάλισή της προτείνουμε να περάσουν οι εταιρείες εφαρμογής των μονώσεων σε δώματα ή σε εξωτερικές θερμομονώσεις από ταχύρρυθμα σεμινάρια που μπορούν να εκπαιδεύσουν πάνω σε τρεις βασικές κατευθύνσεις

i. στην εφαρμογή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των υλικών ώστε να αποφεύγονται κακοτεχνίες (όσο το δυνατόν) θερμογέφυρες και ευπαθή σημεία κλπ.

ii. στην αποφυγή επικίνδυνων για την ασφάλεια των καταναλωτών εφαρμογών. Για παράδειγμα στην εξωτερική θερμομόνωση να μπορεί να γίνει αναγνώριση των ενανθρακώσεων του σκυροδέματος, ή σεισμικής και άλλης προέλευσης ρωγμές στα δομικά στοιχεία αλλά και πως και που τοποθετούνται ζώνες πυρασφάλειας. την αποφυγή ευπαθών σημείων και υδρογεφυρών στα δώματα, ή την άσκοπη και επικίνδυνη στατική καταπόνησή τους κλπ

iii. στην αναγνώριση των ευπαθών σημείων και στην επιλογή-μελέτη της μόνωσης, στο να επιμορφωθούν για το ποια υλικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν, σε ποια πάχη κλπ

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος μπορούμε ως ΠΣΕΜ να ετοιμάσουμε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο αφού τεθεί υπόψη του ΚΑΠΕ και εγκριθεί, να μπορεί και να εκπαιδεύσει τους ενδιαφερόμενους σε προεπιλεγμένες εγκαταστάσεις ανά τη χώρα ή μέσω διαδραστικής εκπαίδευσης από το ίδιο το ΚΑΠΕ.

 

Γ) Προτείνουμε για τυχόν διαφοροποιήσεις που θα προκύπτουν ως προς την αναμενόμενη έκπτωση του 20%, αυτές να δικαιολογούνται εγγράφως από το συνεργείο εφαρμογής. Η δημιουργία ενός βασικού τιμοκαταλόγου κι ένας χάρτης παραμέτρων που μπορούν να διαφοροποιούν και άρα να δικαιολογούν προς τα πάνω τις τιμές,  μπορεί να προταθεί από τον ΠΣΕΜ αλλά μόνο στην περίπτωση που καταλήξουμε ως προς τα συστήματα και τα υλικά που θα τοποθετηθούν. Αυτό το θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό καθώς μπορεί ως ένα βαθμό να εξασφαλίζει την παροχή πραγματικών εκπτώσεων.

 

Δ) Συστήματα εφαρμογής μονώσεων σε δώματα και εξωτερικές θερμομονώσεις

1) Συμβατική μέθοδος μόνωσης σε οριζόντια δώματα:

α) Εφαρμογή του θερμομονωτικού υλικού, με την προηγούμενη εφαρμογή φράγματος υδρατμών μόνο όταν πρέπει να τοποθετηθεί αυτό, δημιουργία κλίσεων με διάστρωση ελαφρομπετόν (κατά προτίμηση ειδικά σε παλαιά δώματα λόγω χαμηλού βάρους) ή γαρμπιλομπετόν ή ελαφριάς τσιμεντοκονίας, στεγανοποίηση με στεγανωτικές ασφαλτικές μεμβράνες πάνω από 4,5 κιλά/μ2, ελαστικές σε κάθε περίπτωση που στο δώμα εμφανίζονται αναπτύγματα άνω των 12 μέτρων και ενδεχομένως με τελική στρώση βατότητας που θα επιλεγεί με βάση τη στατική επάρκεια του κτηρίου. Αν υφίσταται παλαιότερη μόνωση προτείνεται είτε η αποξήλωσή της είτε (κατόπιν στατικής μελέτης αντοχών) η τοποθέτηση νέας μόνωσης με χρήση εξαεριστικών στρώσεων και σωλήνων εξαερισμού

β) Εφαρμογή του θερμομονωτικού υλικού (με ψεκασμό στην περίπτωση διογκούμενης πολυουρεθάνης σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο των DIN ή πάκτωση σε περίπτωση θερμομονωτικών πλακών ή και διαχωριστικής στρώσης που δημιουργεί κατάλληλο υπόστρωμα για συγκόλληση στεγανωτικών υλικών) και επικόλληση ασφαλτικών φύλλων ή επάλειψη με ειδικά πολυουρεθανικά υλικά σε περίπτωση που έχουμε διογκούμενη πολυουρεθάνη ως επιλογή θερμομόνωσης και ενδεχόμενα στρώση βατότητας (αν και εφόσον υφίστανται κλίσεις επί του δώματος). Για τη φραγή υδρατμών και εδώ, ακολουθούμε τις υπάρχουσες προδιαγραφές)

2) Ανεστραμμένη μέθοδος μόνωσης σε οριζόντια δώματα:

α) Δημιουργία κλίσεων (χωρίς φράγμα υδρατμών), αφρομπετόν (κατά προτίμηση λόγω χαμηλού βάρους, με γαρμπιλομπετόν ή ελαφριά τσιμεντοκονία, στεγανοποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες ή μεμβράνες PVC, επικόλληση ή απλή τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών με στρώση συγκράτησης και σχετικής ή ολικής βατότητας (γεωύφασμα συν χαλίκι ή βότσαλο ή πλάκες ελεύθερα τοποθετημένες ή γαρμπιλομπετόν λειασμένο ή μη) είτε με τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακιδίων).

β) σε δώματα όπου ήδη έχουμε κλίσεις, αποφεύγεται το υλικό κλίσεων και ακολουθούν οι υπόλοιπες στρώσεις όπως περιγράφονται στο 2α. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ως στεγανωτικό υλικό σ΄ αυτή την περίπτωση μπορεί να τοποθετηθούν και άλλα υλικά όπως: πολυουρεθανικής βάσεως στεγανωτικά ελαστικά επαλειφόμενα ή ελαστικά τσιμεντοειδούς βάσεως (αλλά οπλισμένα σε κάθε περίπτωση με ειδικά πολυεστερικά υφάσματα ή υαλοπλέγματα)

 

γ) σε δώματα με έντονη χρήση όπου θα ακολουθηθεί η ανεστραμμένη μέθοδος (ίσως και για λόγους ύψους) μπορεί ως τελική στρώση να τοποθετηθεί, πάνω από το μη υδροαπορροφητικό θερμομονωτικό υλικό που θα επιλεγεί, στρώση τσιμεντοκονίας ή γαρμπιλομπετόν (οπλισμένων σε κάθε περίπτωση) στο πάχος του θερμομονωτικού υλικού και επικόλληση πλακιδίων (κεραμικών, τσιμέντου, ή μαρμάρων).

3)  Εσωτερική θερμομόνωση. Αφορά τις περιπτώσεις που για διαφόρους λόγους είναι αδύνατη η θερμομόνωση τόσο των τοίχων όσο και της οροφής να γίνει από την εξωτερική όψη του κελύφους.

Προτείνουμε την επικόλληση ή πάκτωση επί των εξωτερικών τοίχων και των οροφών, θερμομονωτικών φύλλων (κατά προτίμηση υδρόφοβων για την αποφυγή προβλημάτων από υγροποιήσεις ή μη υδρόφοβων αλλά σε συνδυασμό με μη διαπνέουσα βαφή)  και την πάκτωση γυψοσανίδας ή ενσωματωμένων θερμομονωτικών πλακών με φύλλα γυψοσανίδας.

4)  Εξωτερική θερμομόνωση.  Εφαρμογή συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης με την επικόλληση ή και πάκτωση θερμομονωτικών πλακών από διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη με ζώνες πυροπροστασίας από πετροβάμβακα, την επίστρωση ειδικού οργανικού ή ανόργανου επιχρίσματος οπλισμένου με ειδικό υαλόπλεγμα αντοχής σε υψηλή αλκαλικότητα και την εφαρμογή τελικής στρώσης φινιρίσματος από οργανικό ή ανόργανο επίχρισμα και τελικός χρωματισμός.

5)  Θερμομόνωση pilotis. Εφαρμογή διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης ή πετροβάμβακα με την κάλυψη γυψοσανίδας ή επιχρίσματος.

Ε)  Θεωρούμε ότι πρέπει αρχικά να καταλήξουμε ως προς  συστήματα σε κάποια βασικά υλικά (στη γενική τους ονομασία και τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν και μετά να γίνει συλλογή των συγκεκριμένων υλικών από τους παραγωγούς, αντιπροσώπους ή εμπόρους με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους)

Γιώργος Μαυρουλέας

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης φιλοξενεί στον επίσημο ιστότοπο άρθρα των μελών και των συνεργατών στα οποία οι συγγραφείς εκφράζουν τις θέσεις τους. Ο Σύνδεσμος δεν λογοκρίνει τα άρθρα και δεν φέρει καμία ευθύνη για την επιστημoνικότητά τους.